Klasyfikacja FDA – stosowanie leków w okresie ciąży

advertisement
Klasyfikacja FDA – stosowanie leków w okresie ciąży
Amerykańska Agencja Leków i Żywności (FDA) sklasyfikowała leki pod względem
bezpieczeństwa ich stosowania w czasie ciąży.
Kategoria FDA
Opis
Kategoria A
Leki ,które były badane u kobiet w ciąży i nie wykazały szkodliwego
działania na płód.
Kategoria B
Leki z którymi wykonane eksperymenty na zwierzętach nie wykazały
szkodliwego działania na płód, nie wykonano jednak badań kontrolnych u
kobiet w ciąży.
lub
Leki których szkodliwe działanie na płód zostało stwierdzone na
zwierzętach, lecz nie znalazło potwierdzenia u kobiet w ciąży.
Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działania niepożądane leków na płód
lecz brak jest odpowiednich i kontrolowanych badań u kobiet ciężarnych.
lub
Leki z którymi nie przeprowadzono wystarczających badań na zwierzętach
i brak odpowiednich i kontrolowanych badań u kobiet ciężarnych.
Leki te można stosować tylko w przypadkach , gdy korzyść wynikająca ze
stosowania ich u matki przewyższa ryzyko niepożądanego działania u
płodu.
Kategoria D
Odpowiednie i kontrolowane badania lub obserwacje wykazały ,że leki te
podawane w okresie ciąży stanowią zagrożenie dla płodu.
Leki z tej kategorii można stosować u kobiet w ciąży w stanach
zagrażających życiu matki i tylko w przypadkach gdy leki kategorii A,B, C
nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne.
Kategoria X
Leki o udowodnionym działaniu szkodliwym na płód.
Stosowanie tych leków jest bezwzględnie przeciwwskazane u kobiet w
ciąży lub kobiet które mogą i chcą zajść w ciąże.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards