Kampylobakterioza

advertisement
Kampylobakterioza owiec i kóz
Łukasz Adaszek
Klinika Chorób Zakaźnych
Wydź Med.. Wet.
Etiologia
• Jest to zakaźna choroba przebiegając z ronieniami,
w drugiej połowie ciąży
• Czynnikiem etiologicznym są mikroaerofilne Gbakterie Campylobacter fetus, C. jejuni., C. coli.
• Są wrażliwe na czynniki środowiska
zewnętrznego oraz na większość środków
dezynfekcyjnych. 60 ºC niszczy je w kilka minut
Epizootiologia
• Głównym źródłem zarazy są owce nosiciele
siejący bakterie z kałem, wodami płodowymi i
poronionymi płodami.
• Choroba szerzy się drogą pokarmową przez
pobieranie skażonej wody, paszy itp.
• Po przechorowaniu zwierzęta nabywają
odporność, która utrzymuje się 3 lata.
• Głównym rezerwuarem zarazka są dzikie ptaki.
Patogeneza
• Okres inkubacji 1-7 tygodni.
• Po wniknięciu do organizmu występuje
przejściowa bakteriemia, po której zarazek
osiedla się w łożysku i tkankach płodu.
• U tryka zajęte zostają napletek, jądra i
najądrza .
Objawy kliniczne
•
•
•
•
Ronienia w ciągu ostatnich 6-8 tygodni
ciąży, bez objawów zwiastunowych
Niekiedy wyciek z pochwy
Owce zachodzą normalnie w ciążę w
następnej rui i rodzą zdrowe młode
Niekiedy po ronieniu rozwija się zapalenie
macicy i niepłodność.
Zmiany sekcyjne
• Ogniska martwicy w wątrobie płodów
• Płody są obrzękłe
• Błony płodowe obrzękłe ze zmianami
gnilnymi i ogniskami martwicy w
liścieniach.
Rozpoznawanie
•
•
•
•
Wywiad
Objawy kliniczne
Badanie sekcyjne (wątroba)
Badanie bakteriologiczne (łożysko, błony
płodowe, popłuczyny z napletka), preparaty
odciskowe
• Badania serologiczne – ELISA,, IF.
Postępowanie
• Odpowiednie warunki zoohigieniczne
• Podawanie penicyliny ze strepto przez 5
kolejnych dni zmniejsza straty związane z
ronieniami.
• Erytromycyna, tetracykliny
• Amoksycylina
• Tylozyna
• Gentamycyna
Postępowanie
• Zapobiegawczo owce szczepi się tuz przed
kryciem i drugi raz w 2 miesiącu ciąży
• W kolejnych latach szczepienia powtarza się tylko
w drugim miesiącu ciąży.
• Stosuje się preparaty poliwalentne
• U ludzi zakażenia sporadyczne przez p.pok.
• Rozwijają się wówczas biegunki, dochodzi do
ronień u ciężarnych kobiet a niekiedy do
posocznicy
Download