Palące kobiety w ciąży w Gdańsku. Wstępne wyniki

advertisement
Omówienie wyników pilotażowego
programu interwencji antytytoniowej
wraz z nakreśleniem problemu i
potrzeb w tym zakresie
Tadeusz Jędrzejczyk
WSTĘP
Palenie tytoniu – problem zdrowia
publicznego nr 1 w Polsce.
Niestety zarówno zakres jak
i skuteczność kampanii antytytoniowych
jest jednak b. ograniczona.
Zaawansowanie ciązy
ankietowanych kobiet
Tydzień ciąży
N
%
< 12
7
6,80
13-24
31
30,10
25-36
44
42,72
> 36
13
12,62
Brak odpowiedzi
8
7,76
103
100,00
Razem
WSTĘP - przyczyny
Hazard zdrowotny
i społeczny
„Kultura”
Iluzja indywidualnej
odpowiedzialności
Silne uzależnienie
Skuteczność programów
antytytoniowych
Skuteczność terapii uzależnienia od zawartej
w tytoniu nikotyny jest oceniana na 10 do 30%.
Oczywiście jest mowa o osobach, które
świadomie zdecydowały się na terapię i
otrzymały niezbędne wsparcie.
Jednak realna
adresowanych do
przekracza 2-3%.
skuteczność programów
populacji ogólnej nie
Projekty antytytoniowe PTPZ
- Kobiety w wieku
rozrodczym
- Kobiety w ciąży
- Dziewczęta w wieku
15-18 lat
- Populacja ogólna
(BFN)
Kobiety w ciąży i kobiety
w wieku rozrodczym
W badanej przez nas populacji kobiet
w wieku rozrodczym w Gdańsku pali
ponad 31%. Wśród kobiet w ciąży odsetek
ten wynosi 21%.
Narażenie na bierne palenie kobiet w
ciąży przekracza 30%.
Skuteczność programów
adresowanych do kobiet w ciąży
Na podstawie
wstępnych badań
(N=102) skuteczność
naszego programu
szacujemy na ok. 6%
po 12 miesiącach.
Program dla dziewcząt 15-18 lat
Małe grupy
Moderatorzy – studenci medycyny (WL i
ZP)
Przekaz nastawiony na wzorce i postawy
Kilka wyników
Wyniki wstępne (N=245)
Palenie regularne, co najmniej kilka
papierosów dziennie – 20%!!!
Palenie sporadyczne – 9%
Próby palenia w przeszłości 22%
Interwencja „uliczna” na BFN
Czas realizacji – 8h,
dwie osoby
wykonujące badania
Liczba przebadanych
osób: 141
Palący: 25%
mężczyzn, 14%
kobiet
Przyjęcie: b. dobre
Propozycje nowych działań
Uzupełnienie
interwencji w ciąży
o dodatkowy moduł
adresowany do kobiet
w okresie połogu
Program populacyjny
„uliczny”, adresowany
do populacji ogólnej
przy wykorzystaniu
smokeliserów.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download