niespełnione macierzyństwo

advertisement
NIESPEŁNIONE MACIERZYŃSTWO
To albo stan uniemożliwiający pomyślne zajście w ciążę, albo wiele czynników
zagrażających zdrowiu matki i mającego się narodzić dziecka. Każda kobieta, nawet jeżeli
ciąża jest nieplanowana, niechciana, jeżeli decyduje się na jej utrzymanie, to chce urodzić
zdrowe dziecko. Nie zawsze się tak dzieje, bo ciąża może być nieprawidłowa, bądź dochodzi
do jej wcześniejszego przerwania, czy też kobieta traci możliwość urodzenia żywego dziecka
(poronienia samoistne jednorazowe, bądź powtarzalne, przedwczesne porody, obumieranie
ciąży wewnątrzmacicznej, ciąża pozamaciczna). Wiele zagrożeń można wykryć przed
decyzją prokreacyjną, badając swoje zdrowie seksualne i reprodukcyjne (przed i w czasie
ciąży). O wadach rozwojowych narządu rodnego większość kobiet dowiaduje się dopiero
wtedy, gdy stwierdzone zostają przyczyny bezpłodności, albo niepowodzenia ciąży, choć
zaburzenia rozwojowe narządów płciowych mogą powstawać już w okresie zarodkowym.
Kontrola lekarska prowadzi do różnych form terapii przy niedorozwoju macicy, bądź do
korekcji operacyjnych, ścisłej kontroli przebiegu ciąży u osób chorych na cukrzycę, czy przy
niezgodności grup krwi między matką i płodem (czynnik krwi Rh-), zapobiega szkodliwemu
działaniu leków na płód, szczególnie we wczesnej ciąży (nawet aspiryny, nie tylko tragedii z
„Thalidomidem). Promocja > ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO polega między innymi
na tym, aby planować ciążę, poprzedzać ją badaniami zdrowia obojga rodziców partnerów,
stwarzać jak najkorzystniejsze warunki zapłodnienia, wypoczynek, odsunięcie używek, dbać
o eliminację i minimalizację wszelkich zagrożeń. Śmierć wewnątrzmaciczna płodu,
przeważnie dotycząca płodu prawie donoszonego (czy przenoszonego), tzw. umieralność
przedporodowa jest w Polsce wysoka, a jej przyczyny, to nie tylko cukrzyca, choroby nerek,
ale coraz częściej ekologiczne zatrucia ciążowe. Zmniejszanie się przyrostu naturalnego
poprzez wymienione wyżej przypadki (z niewiedzy, zaniedbań rodzinnych i lekarskich) nie
jest mniejsze, niż z celowo podjętych działań aborcyjnych. (M.Trawińska).
Download