Diagnostyka wad i nieprawidłowości wrodzonych u płodu

advertisement
Diagnostyka wad i nieprawidłowości wrodzonych u płodu
– analiza wybranych przypadków
Rzeszów 07–08 kwietnia 2017
Szpital PRO-FAMILIA, RZESZÓW
Piątek, 07.04.2017
11:00–12:00 Dariusz Borowski
 Różne obrazy ultrasonograficzne u płodów z Trisomią 21 pary chromosomów
12:00–13:00 Bartosz Czuba
 Spektrum wad rozwojowych I trymestru ciąży – Trisomia 18
 Spektrum wad rozwojowych I trymestru ciąży – Trisomia 13
13:00–14:00
Katarzyna Janiak
 Nietypowy obraz wytrzewienia u płodu – rokowanie
 Przełożenie wielkich pni tętniczych u płodu z restrykcją otworu owalnego –
postępowanie
 Zespół przetoczenia krwi między płodami – rozpoznanie, leczenie, powikłania
 Zespół wrodzonego braku zastawki tętnicy płucnej – postad izolowana
 Przedwczesne przymykania przewodu tętniczego – znaczenie diety bogatej w
polifenole
 Mikrocystyczny typ zwyrodnienia gruczolakotorbielowatego płuc – postępowanie,
rokowanie
14:00–15:00
Obiad
15:00–16:00
Agata Włoch
 Nietypowy obraz śródpiersia górnego – częśd 1
 Poszerzona zatoka wieocowa u płodu – przyczyny
 Nieprawidłowy obraz śródpiersia górnego – częśd 2
 Toczeo rumieniowaty trzewny z przeciwciałami SS-A. Implikacje i oddziaływanie na
serce płodu
 Zespół Ebsteina – interpretacja obrazu
16:00–17:00 Piotr Węgrzyn
 Zwiększone NT i Achondrognesis
 CHAOS
 Ectrodactylia i nieprawidłowy wynik mikromacierzy.
17:00–18:00 Wojciech Cnota
Sobota, 08.04.2017
10:00–11:00 Tomasz Szajner
 Nietypowa przepuklina przeponowa
 Sekwestracje płuca płodu
 Ubytek w przegrodzie międzykomorowej – delecja krótkiego ramienia chromosomu V
 Ubytek w przegrodzie międzykomorowej – z zespołem Edwardsa
11:00–12:00 Przemysław Kosioski
12:00–13:00 Piotr Kaczmarek
 Nietypowy obraz zastawki cewki tylnej u płodu
 Zroślaki
 Różne lokalizacje ciąży ektopowej
 Bezczaszkowiec
 Zespół Downa – badanie ultrasonograficzne w okolicy 20. tygodnia ciąży
13:00–14:00 Mariusz Zimmer
 Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim – diagnostyka i postępowanie – przegląd
przypadków
14:00–15:00 Tomasz Szajner
 Zwężenie przewodu tętniczego Bothala w terminie porodu
 Przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego Bothala w terminie porodu
 Koarktacja aorty
 Przerwanie ciągłosci łuku aorty
15:00 Obiad
Download