Prawa kobiet ciężarnych w pracy

advertisement
http://www.babycenter.de/experten
Mutterschutz (Polnisch)
Prawa kobiet ciężarnych w pracy
Czym jest kodeks kobiet ciężarnych?
Czy naprawdę nie zostanę zwolnina?
Jak będę chroniona w swoim miejscu pracy?
Jak długo przed i po porodzie nie mogę pracować?
Jak mogę korzystać z moich praw?
Czym jest kodeks kobiet ciężarnych?
Kodeks kobiet ciężarnych uprawnia ją do wyjątkwego traktowania,jesli chodzi o jej zatrudnienie.
Warunkiem tego jest to, że pracodawca wie o ciąży, posiada ona w Niemczech ważną umowę
o pracę-również jeśli jest to praca etatowa, praca w domu lub umowa ze szkoły zawodowej.
Przy umowach na czas określny prawo to obowiązuje ją do końca tej umowy.
Obywatelstwo ani stan cywilny nie mają żadnego znaczenia.
Czy naprawdę nie zostanę zwolnina?
Od czasu gdy Państwa pracodawca dowie się o ciąży nie może on (do czasu czterech
miesięcy po porodzie)dać wypowiedzenia ani rozwiązać umowy.
Istnieją jednak wyjątkowe sytułacje podczas których kobieta ciężarna może zostać zwolniona.
Są to jednak żadkie przypadki: jeśli na przykład dana firma ogłosi upadłość lub z powodu
braku personelu zastępczego nie może być ona dalej prowadzona.
Do tych wyjątów należy również to, jeżeli kobieta nie wypełnia swoich obowiązków, które
powinna oraz może wykonywać, jeśli popełni ona jakiekolwiek przestępstwo np: kradzież lub
jeśli bez wcześniejszego powiadomienia nie przychodzi do pracy, wtedy istnieje podstawa do
jej zwolnienia.
Jak będę chroniona w swoim miejscu pracy?
Podczas pracy kobiety ciężarne powinny mieć zapewnioną specjalną opiekę, której
organizacją powinien zająć się jej pracodawca.
2 von 3
Do takiej opieki należą:
• możliwość odpoczynku- przyszłe matki oraz matki karmiące piersią muszą mieć możliwość
odpoczynku w czasie pracy, w odpowiednim dla nich miejscu
• odpowiednie miejsce pracy- praca kobiety ciężarnej musi zostać tak zorganizowana,żeby
miała ona możliwość do robienia przerw, możliwość do częstych zmian pozycji, jak również
nie powinna ona za długo pracowć przed komputerem
• rzeczy szkodzące zdrowiu- kobiety ciężarne nie powinny podnosić ciężkich przedmiotów
podczas swojej pracy (jednorazowo nie więcej niż 5 kilogramów, częściej nie więcej niż 10 kg)
jak również nie wykonywać innych zbyt męczących czynności
Powinny one również być chronione od szkodzących materiałów, promieni, gazów, oparów,
wysokich oraz niskich temperatór, wilgocią oraz hałasem.
Istnieją również główne oraz indywidualne zajęcia które nie mogą być wykonywane przez
kobiety w ciąży.
Jeśli miejsce pracy nie spełnia odpowiednich wymogów, lekarz Państwa może wtedy wystawić
zaświadczenie na czasowe lub całkowite niewykonywanie pracy.
Główne zajęcia które nie mogą być wykonywane podczas ciąży:
• praca przy taśmie- której obsługa wymaga odpowiedniego tempa
• praca nocna (między 20 a 6 godziną), godziny nadliczbwe, niedziele oraz święta
• jeśli kobieta ciężarna - od piątego miesiąca ciąży ,musi wykonywać swoją pracę w pozycji
stojącej więcej niż cztery godziny dziennie
• praca przy ktorej musi ona często kucać lub nadmiernie sie wyginać
• przy obsłudze maszyn za pomocą nogi
• zawody które zwiększają ryzyko zachorowania dla matki lub dziecka
• zawody z większym ryzykiem wypadku
• prace polegające na obrabianiu drewna
W poszczególnych branżach takich jak na przykład hotele i restauracje kobiety ciężarne mają
dodatkowe przywileje.
Indywidualny zakaz kontynuawania pracy, lekarz może wystawić Paniom wtedy gdy:
- są Panie chore
- jeśli ciąża jest mnoga
- lub jeśli po porodzie dalsza praca nie może być w pełni wykonywana
Jak długo przed i po porodzie nie mogę pracować?
Przed jak również po porodzie mają Panie określony czas, w którym zabronione jest
wykonywanie określonych czynności.W przypadku normalnej ciąży jest to okres sześciu
tygodni przed terminem porodu i ośmiu tygodni po terminie porodu.
Podczas ciąży mnogiej lub wcześniejszym terminie, czas zakazu trwa do dwunastu tygdoni po
porodzie. Jeśli dziecko urodzi się po planowanym terminie, zakaz ten nie zmienia się.
http://www.babycenter.de/experten
3 von 3
Również kobiety karmiące piersią obwiązują szczególne prawa.Jeśli wraca ona do pracy, to
przysługują jej wtedy przerwy na karmienie- przynajmniej dwa razy dziennie po pół godziny.
Ten czas nie musi i nie powinien zostać odpracowany, oraz nie powinien być wliczany w
pozostałe przerwy.
Jak mogę korzystać z moich praw?
Jeśli Państwa pracodawca nie przestrzega danych zasad, mogą Panie zgołsić się do
odpowiedniej placówki, która zajmuje się takimi przypadkami.W niektórych wojewódstwach są
to Urzędy Ochrony Pracy.
Adresy znajdą Panie w Urzędzie Wojewódskim do Spraw Rodziny.
Zlekceważenie danych przepisów przez pracodawce może prowadzić do poważnych
problemów jakimi są kary pieniężne w wysokości do 15.000 Euro, jak również kary
pozbawienia wolności do jedneg roku.
Eigene Notizen:
http://www.babycenter.de/experten
Download