plan pracy klubu miłośników przyrody

advertisement
PLAN PRACY KLUBU MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY
Cele zajęć:

kształtowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów

wzbudzenie zainteresowania stanem środowiska i jego zagrożeniami

rozbudzenie i rozwijanie u uczniów postaw przyjaznych środowisku

kształcenie umiejętności współpracy i pracy w grupie

prowadzenia samodzielnych obserwacji, badań, doświadczeń

umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

umiejętność łączenia elementów wiedzy zdobywanej na różnych przedmiotach

prezentowanie efektów własnej pracy
Tematyka zajęć:
1. Zajęcia organizacyjne:

Poznajmy się – cechy dobrego przyrodnika

Omówienie planu pracy klubu.
2. Jesień wokół nas – pory roku i rytm życia:

Kwiaty i owoce

Barwy liści

W świecie zwierząt – zasypiają zimowym snem

Na jesiennym niebie
3. Drzewa i krzewy rosnące w okolicy szkoły:

Rozpoznawanie gatunków – posługiwanie się przewodnikami i atlasami

Drzewa odporne na zanieczyszczenia
4. „Liściaki”:

Kompozycje z suchych barwnych liści- prace na brystolu
5. Drzewa naszego krajobrazu:

Brzozy, wierzby i lipy – drzewa związane z polskim krajobrazem i kulturą ludową

Właściwości lecznicze liści, pąków, kory i soku brzozowego

Kwiaty lipy surowcem zielarskim
6. Spotkania ze zwierzętami:

Zwierzęta do których ludzie są uprzedzeni np. ropucha, węże – zgromadzenie
informacji na podstawie prasy przyrodniczej, albumów itp.

Obejrzenie filmu – płazy, gady

Zgaduj – zgadula o poznanych zwierzętach
7. Moje ulubione zwierzątko :

Prezentacja swojego zwierzątka – ciekawostki
8. W świecie owadów:

Owady społeczne – organizacja życia pszczół, mrówek, termitów

Spotkanie z pszczelarzem – produkty pszczele i ich zastosowanie
9. Ciekawostki o roślinach i zwierzętach

Informacje dziwne i ciekawe ze świata roślin i zwierząt w oparciu o czasopisma
przyrodnicze
10. Botanika od strony kuchni

Rośliny przyprawowe w kuchni

Z jakich roślin lub ich części sporządza się przyprawy np. ziele angielskie, imbir,
szafran itp.

Układanie drzewa przypraw
11. Pochodzenie ozdobnych roślin doniczkowych

Rozpoznawanie na podstawie atlasu roślin występujących w pracowni biologicznej

Charakterystyka wybranej przez siebie rośliny pod względem pochodzenia, wymagań
klimatycznych i glebowych, sposobów rozmnażania

Sporządzanie opisu roślin doniczkowych ( nazwa polska i łacińska, rodzina, ojczyzna)
12. Rośliny lecznicze naszych pól

Ziołolecznictwo jako forma medycyny niekonwencjonalnej

Oznaczanie i rozpoznawanie roślin leczniczych pola np. cykoria, mak polny, perz,
krwawnik pospolity

Zbieranie i wykonanie zielnika

Zastosowanie poznanych roślin
13. Poznajemy warzywa mało znane

Rola warzyw w żywieniu człowieka

Czy znasz te warzywa ? ( koper włoski, jarmuż, seler naciowy)

Poszerzenie wiedzy o w/w warzywach

Przepisy na surówki z warzyw mało znanych
14. Szlakiem pomników przyrody w naszej okolicy

Wykaz pomników w naszym mieście i najbliższej okolicy

Wykonanie mapki obszaru i naniesienie obiektów na mapę

Poznanie gatunków drzew pomnikowych
15. Czworonożni domownicy

Rasy psów hodowanych przez uczniów

Cechy psów wybranych ras – na podstawie albumów i prasy

„Grzechy” człowieka wobec psa
16. Akcja w naszej szkole „ Pomóżmy zwierzętom”

Plan zorganizowania akcji

Zbiórka fantów

Sprzedaż losów

Zakup karmy i jej przekazanie do schroniska psów
17. Charakterystyczne zwierzęta innych kontynentów

Warunki życia zwierząt

Przystosowania zwierząt i ich tryb życia
18. Polska Czerwona Księga Zwierząt

Co to jest Czerwona Księga?

Wybrane gatunki zwierząt umieszczonych w Księdze – poszerzenie wiadomości o
tych gatunkach
19. Wykonujemy album o zwierzętach.
20. Quiz zoologiczny – ssaki.
21. Zioła w naszej kuchni

Rozpoznawanie ziół za pomocą atlasów i przewodników

Zgromadzenie i suszenie ziół

Wykonanie zielnika

Inne zastosowanie ziół
22. Lektura godna polecenia

Co ciekawego przeczytałem w czasopismach przyrodniczych, o czym chciałbym
powiedzieć kolegom?
23. Żywienie a zdrowie

Żywność wyprodukowana metodami ekologicznymi

Oznakowanie żywności ekologicznej

Błędy w żywieniu

Dieta wegetariańska
24. Hałas a nasze zdrowie i samopoczucie

Analiza tabeli intensywności hałasu

Źródła hałasu i sposoby jego ograniczenia

Hałas jako największa uciążliwość miast

Jak ograniczyć hałas w szkole ?
25. Opakowania w naszym otoczeniu

Opakowania przyjazne i nieprzyjazne środowisku

Recykling

Analiza opakowań po różnych produktach – czas ich rozkładu

Symbole stosowane na opakowaniach

Zebranie i prezentacja opakowań ze znakami ekologicznymi
26. Energia w życiu człowieka

Odnawialne źródła energii – słońce, wiatr, woda

Nieodnawialne źródła energii - węgiel , ropa naftowa, energia jądrowa

Konsekwencje środowiskowe użycia najpopularniejszych źródeł energii

Pomiar zużycia energii w naszych domach

Jak ograniczyć zużycie energii ?
27. Zanieczyszczanie i ochrona wód

Rodzaje zanieczyszczeń

Klasy czystości wód w Polsce

Oczyszczanie ścieków

Oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi
28. Lasy i ich ochrona

Znaczenie lasów

Źródła zanieczyszczeń lasów

Lasy jako tereny rekreacji

Stan zdrowotny naszych lasów

Skład gatunkowy lasów naszej okolicy
29. Zdobywamy „Paszport ekologiczny” - konkurs ekologiczny.
Opracowała Angelika Kasprzak
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi
Download