UCZELNIA Politechnika Śląska TYTUŁ KURS Geologia

advertisement
HARMONOGRAM KURSU AKADEMICKIEGO
UCZELNIA Politechnika Śląska
TYTUŁ KURS Geologia
PROWADZĄCY dr inż. Marian Gorol
KURS OD 9 marca2011 do 27 kwietnia 2011 r.
ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik, sala 220
Lp. Temat
Data
1
Geologia jako nauka; Fizyka i chemizm Ziemi; Mineralogia i petrografia; metody 9 marca 2011
Ilość godzin
3
Od….do….
15:30-18:00
3
15:30-18:00
3
15:30-18:00
3
15:30-18:00
3
15:30-18:00
rozpoznawania minerałów i skał
2
Rozpoznawanie minerałów, minerały pod mikroskopem; Procesy geologiczne; 16 marca 2011
Geologiczna działalność wiatru
3
Geologiczna działalność wód płynących ; Geologiczna działalność lodowców; 23 marca 2011
Geologiczna działalność lądowych wód stojących
4
Geologiczna działalność morza; Rozpoznawanie skał osadowych z wykorzystaniem 30 marca 2011
mikroskopu;
5
Osuwiska i inne powierzchniowe ruchy masowe; Wody podziemne i zjawiska 6 kwietnia
2011
krasowe; Plutonizm i wulkanizm, skały magmowe w Polsce;
6
7
Rozpoznawanie skał magmowych z wykorzystaniem mikroskopu; Ruchy skorupy 13 kwietnia
ziemskiej, podstawowe struktury geologiczne i ich rozpoznawanie;
2011
Trzęsienia ziemi – przyczyny, mechanizm i skutki; Metamorfizm; skały 20 kwietnia
2011
metamorficzne w Polsce; Rozpoznawanie podstawowych rodzajów skał
3
15:30-18:00
3
15:30-18:00
4
15:30-18:45
metamorficznych;
8
Dzieje Ziemi i dzieje życia na Ziemi; fosylizacja i skamieniałości; rola organizmów 27 kwietnia
żywych w procesach geologicznych; Geologia a geoturystyka, budowa geologiczna 2011
ziemi rybnickiej i jej ciekawe miejsca
Download