Hasło mineraly-autogeniczne-skal

advertisement
minerały autogeniczne skał osadowych
(Gleboznawstwo leśne), minerały powstałe w procesach biochemicznych i chemicznych przebiegających
w środowisku osadowym. Głównym procesem jest wietrzenie, przez który rozumie się zmiany na
powierzchni ziemi, minerałów i skał, pod wpływem niszczącego działania atmosfery, hydrosfery i biosfery.
Wyróżnia się:
→ wietrzenie fizyczne,
→ wietrzenie chemiczne → wietrzenie biologiczne.
Do minerałów typowych dla skał osadowych należą:
→ krzemienie,
→ węglany,
→ minerały ilaste,
→ halit,
→ sylwin,
→ gips,
→ fosforyt,
→ piryt,
→ limonit i inne.
Minerały te w środowisku osadowym tworzą nowe skały osadowe klastyczne i chemiczne. W skład tych
skał wchodzą także minerały allogeniczne.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Bolewski A., Manecki A.1993. Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.
Publikacje powiązane tematycznie
Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I.
Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards