Hasło skaly-magmowe-glebinowe-i

advertisement
skały magmowe głębinowe i wylewne
(Gleboznawstwo leśne), produktami krystalizacji magmy są skały magmowe głębinowe, a zastygania lawy
- skały magmowe wylewne. W wyniku powolnej krystalizacji magmy w warunkach wysokiego ciśnienia i
wysokiej temperatury w głębi skorupy ziemskiej następuje całkowita krystalizacja magmy i powstanie
skał magmowych głębinowych o strukturze pełnokrystalicznej. W niniejszej encyklopedii zaprezentowano
przykładowe skały magmowe głębinowe:
→ granit, → syenit, → dioryt, → gabro i gabro oliwinowe.
Zastyganie lawy częściowo już wykrystalizowanej lub nie, prowadzi do powstania skał magmowych
wylewnych o strukturze porfirowej lub szklistej. W niniejszej encyklopedii zaprezentowano przykładowe
skały magmowe wylewne:
→ porfir, → trachit, → andezyt, → diabaz, → melafir, → bazalt i bazalt oliwinowy, a także szkliwa
wulkaniczne jak pumeks, smołowiec i obsydian. Zwietrzałe skały magmowe stanowią ważny składnik
budujący gleby. Przydatność glebotwórcza skał magmowych zależy od zawartości w nich krzemionki (SiO
2), która dzieli je na kwaśne (zawierają powyżej 65% SiO2 i są jasne), obojętne (zawierają od 65 do 53% SiO
2 i zawierają zbliżoną zawartość minerałów jasnych i ciemnych), zasadowe (zawieraj od 53 do około 40
%SiO2 i są ciemne lub czarne) i ultrazasadowe (zawierają poniżej 40% SiO2 i są czarne). Wraz ze spadkiem
zawartości krzemionki, rośnie w skale zawartość innych pierwiastków co czyni je potencjalnie lepszymi
glebotwórczo.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.
Publikacje powiązane tematycznie
Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I.
Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards