Skały i minerały

advertisement
Skały i minerały
• Minerał – pierwiastek lub związek chemiczny,
powstały w przyrodzie w sposób naturalny,
jednorodny pod względem chemicznym i fizycznym,
dający się opisać wzorem chemicznym.
Minerały w większości mają budowę krystaliczną
Erytryn – kwiat kobaltowy
Malachit
Piryt
Hematyt
Złoto
Granat
Azuryt
Azuryt z malachitem
Ametyst
Kwarc
Fluoryt
Jaskinia Kryształowa w Naica (Meksyk) -
Gips
• Na świecie występują też substancje
mineralne nie krystaliczne:
• Bursztyn
• Ozokeryt (wosk ziemny)
• Ropa naftowa
• Gaz ziemny
• Minerały rozpoznajemy według cech
fizyko-chemicznych:
• gęstość
• barwa
• twardość
• przełam
Twardość minerałów w skali
Mohsa
1. Talk
Mg2 (OH)2Si4O10
2.Gips (CaSO4* 2H2O)
3. Kalcyt Ca CO3
4. Fluoryt CaF2
5. Apatyt Ca2F(PO4)5
6. Ortoklaz K(AlSi3O5)
7. Kwarc SiO2
8. Topaz (AlF)2SiO4
9. Korund Al2O3
10.Diament C
Skała
• Skała – zbiór minerałów
jednorodnych i różnorodnych,
powstałych we wnętrzu ziemi.
CYKL SKAŁOTWÓRCZY
KLASYFIKACJA SKAŁ
• Magmowe
• Osadowe
• Metamorficzne
Skały magmowe
• Materia gromadzona w górnym płaszczu Ziemi. Jest
gorąca, plastyczna i płynna – nazywana jest
magmą.
• Skały magmowe dzielimy na:
• Głębinowe – skały których stygniecie i krystalizacja
odbywają się pod powierzchnią Ziemi. Proces ten
zachodzi powoli, powstałe w jego wyniku kryształy
są wyraźnie widoczne a skały te nazywamy
jawnokrystaliczne
• Wylewne (wulkaniczne) – powstają kiedy magma
wydostaje się na powierzchnię Ziemi. Zastyga
bardzo szybko, a kryształy nie zdążą się
wykształcić. Maja budową skrytokrystaliczną
Skały magmowe
Magmowa głębinowa
jawnokrystaliczna
Granit
Magmowa wylewna
skrytokrystaliczna
Bazalt
Skały magmowe
Porfir
Andezyt
Skały osadowe
• Powstają:
• Z okruchów skał w wyniku procesów
wietrzenia – okruchowe
• Z obumarłych roślin i zwierząt – organiczne
• Z wytrącania się roztworów wodnych chemiczne
Skały okruchowe
Przykłady skał okruchowych
Przykłady skał osadowych pochodzenia
organicznego
Wapień
Kreda
Przykłady skał osadowych pochodzenia
chemicznego
Sól kamienna
Gips
Siarka
Skały metamorficzne
Powstają w wyniku przeobrażenia skał magmowych lub
osadowych w warunkach wysokiego ciśnienia i
temperatury
Przeobrażenie następuje gdy ukształtowane już skały
pogrążają się w głębi Ziemi przy zderzaniu się płyt
litosfery (metamorfizm regionalny) lub przez kontakt z
magmą lub gorącymi gazami w głębi Ziemi lub w strefach
wulkanicznych(metamorfizm kontaktowy)
Przykłady skał metamorficznych
marmur
metamorfizm
Wapień
Przykłady skał metamorficznych
metamorfizm
granit
gnejs
Przykłady skał metamorficznych
Piaskowiec+metamorfizm = łupek
Podsumowanie
SKAŁY + zbiór minerałów
metamorficzne
gnejs, marmur, eklogit
magmowe
Wylewne
bazalt
porfir
andezyt
Głębinowe
granit
osadowe
Okruchowe
Piasek – piaskowiec
Żwir – zlepieniec
Muł – mułowiec
Less
Chemiczne
sól kamienna
siarka, gips
Organiczne
węgiel kamienny
wapień
Download