skały magmowe - zamek.krapkowice.pl

advertisement
SKAŁY
MAGMOWE
Powstają w procesie
krystalizacji magmy
i krzepnięcia lawy
SKAŁY OSADOWE
Powstają z okruchów
innych skał,
obumarłych organizmów
zwierzęcych roślinnych
bądź związków chemicznych
wytrąconych z roztworów
SKAŁY
PRZEOBRAŻONE
Powstają w wyniku
Oddziaływania
wysokiego
Ciśnienia i temperatury
na skały magmowe oraz
osadowe
GŁĘBINOWE
Mają strukturę jawnokrystaliczną.
Magma krzepnie pod powierzchnią
ziemi, w warunkach wysokiego
ciśnienia i temperatury, bardzo
wolno, więc krystalizują duże
kryształy minerałów. Oznacza to,
że gołym okiem można w nich
rozpoznać poszczególne minerały.
WYLEWNE
Mają strukturę skrytokrystaliczną.
W warunkach gwałtownego
krzepnięcia magmy wydostającej się
na powierzchnię ziemi, nie zachodzi
pełna krystalizacja. Minerałów często
nie można dostrzec gołym okiem.
andezyt
granit
gabro
bazalt
granit
gabro
Wyraźnie widać trzy główne
minerały : kwarc, mikę zwaną
łyszczykiem oraz skaleń.
Jest skałą gruboziarnistą,
w której utworzyły się
duże kryształy
plagioklazów i piroksenów.
bazalt
Ma on czarną barwę i składa
się z mikroskopijnych
kryształów skaleni,
piroksenów, magnetytu i
oliwinu.
porfir
Formowanie kryształów rozpoczęło
się w głębi skorupy ziemskiej.
Jednak magma wylała się na
powierzchnię ziemi i zastygła w
postaci ciasta skalnego.
OKRUCHOWE
LUŹNE
ZWIĘZŁE
• żwiry
• piaski
• muły
• iły
• zlepieniec
• piaskowiec
• mułowiec
• iłowiec
CHEMICZNE
ORGANICZNE
•sól kamienna
•sól potasowa
•gips
POCHODZENIA
ZWIERZĘCEGO
• wapień
• opoka
POCHODZENIA
ROŚLINNEGO
• torf
• węgiel brunatny
• węgiel kamienny
IŁ
ŻWIR
PIASEK
GŁAZY
GIPS
SÓL POTASOWA
SÓL KAMIENNA
WĘGIEL KAMIENNY
WĘGIEL BRUNATNY
TORF
WAPIEŃ
OPOKA
Powstają w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury i
ciśnienia na istniejące już skały magmowe i osadowe.
GNEJS
MARMUR
EKLOGIT
GNEJS
powstaje z
przeobrażenia granitu.
Budujące go minerały
są ułożone w postaci
wstęg, które pod
wpływem ciśnienia
mogą zostać
pofałdowane.
MARMUR
w wyniku
oddziaływania, na
wapień bardzo
wysokiej temperatury
powstają w nim nowe
kryształy kalcytu
które tworzą zabitą
skałę.
EKLOGIT
powstaje prawdopodobnie
w płaszczu Ziemi, znaczniej
głębiej niż większość skał,
pod wpływem bardzo
wysokiej temperatury i
ciśnienia. Zawiera kryształy
piroksenu oraz czerwone
kryształy granatu.
Wykonały:
Karolina Czerwionka
Angelika Gajda
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards