Skały osadowe

advertisement
Skały osadowe
Skały osadowe wypełniające doliny między Rychorami (grzbiet górski
wschodniej części Karkonoszy), a Górami Kruczymi stanowią calą grupę skał
różnego typu. Odkładały się tu w okresie młodszego paleozoiku przed 310-290
milionami lat. Pojedyncze warstwy skał osadowych możemy podzielić na
cztery formacje. Najpierw formowały się skały formacji w okolicach
miejscowości Žacléř, następnie formacje odolowskie (Odolov), chwaleckie
(Chvaleč) i broumowskie (Broumov). We wszystkich spotkać można różne,
pod względem grubości ziaren, skały. Zgodnie z tym dzielimy je na zlepieńce
(złożone z zaokrąglonych większych otoczaków), piaskowce, aleuryty i iłowce
(te ostatnie tworzone są w 2/3 przez glinę). Większą część doliny wypełniają
skały formacji žacléřskiej i odolowskiej. Osady formacji chwaleckiej i
broumowskiej występują wyłącznie na pogórzu Gór Kruczych. Osadzaniu skał
towarzyszyła aktywność wulkaniczna, dlatego znajdziemy tutaj i skały
wulkaniczne (ryolity i andezyty).
Ponieważ obszar ten w okresie młodszego paleozoiku znajdował się na
równiku, tutejsze skały tworzyły się w warunkach tropikalnych mokradeł o
bogatej wegetacji. Do mokradeł wpadały drzewa, z których stopniowo
powstawały złoża węglowe. Dzięki temu region Žacléřa bogaty jest nie tylko w
skamieliny, ale i słynie ze swojej górniczej przeszłości. Możecie się z nią
zapoznać w Skansenie Przemysłu Górniczego na terenie dawnych kopalni lub
w Muzeum Miejskim w Žacléřu.
3
1, 2 Fragmenty zlepieńców formacji žacléřskiej w ośrodku narciarskim Prkenný Důl - Brett
3 Panorama skalnego grzebienia zlepieńców nad potokiem Sněžným w Prkennym Dole
1
2
Download