4. Z jakich minerałów zbudowane są skały?

advertisement
1. Budowa kuli ziemskiej




Ziemia to bryła mająca kształt
spłaszczonej kuli (elipsa) o promieniu około
6370 km
Najbardziej zewnętrzną, warstwę
nazywamy skorupą ziemską. Ma ona około
80 km grubości
Głębiej znajduje się warstwa mająca 2820
km grubości, nazywana płaszczem
ziemskim.
We wnętrzu Ziemi znajduje się jądro. W
jego wnętrzu panuje temperatura około
4500C.
2. Skład chemiczny Ziemi
Skład chemiczny wnętrza Ziemi, skorupy ziemskiej
oraz atmosfery i wody oceanicznej przedstawiono
na wykresach
3. Minerały
Minerał to jednorodna substancja stała o budowie
krystalicznej, utworzona w naturalny sposób we
wnętrzu ziemi. Część minerałów występuje
pojedynczo, a niektóre, łącząc się z innymi tworzą
skupiska nazywane skałami
4. Z jakich minerałów zbudowane są
skały?
Jednym z najpospolitszych minerałów jest kwarc.
Ten minerał wchodzi w skład wielu skał i występuje
w wielu odmianach. Kwarc ma szerokie
zastosowanie, w elektronice, do wyrobu szkła,
materiałów ściernych i ognioodpornych.
5. Skalenie
Najpospolitszą grupą minerałów są skalenie.
Skalenie to glinokrzemiany. Zbudowane są z
atomów krzemu, glinu i tlenu. Barwa skaleni jest
zróżnicowana: od przezroczystej przez białą,
żółtawą, różową, czerwoną i niebieskozielonkawą do
szarej.
6. Skały i ich rodzaje
o
o
o
Skały lite to takie, których poszczególne
ziarna są ze sobą mocno spojone np.:
granit, bazalt, węgiel kamienny.
Skały zwięzłe to takie, których
poszczególne ziarna są ze sobą
scementowane albo za pomocą innej
substancji (spoiwa), albo przez silne
sprasowanie (ił, glina, piaskowiec)
Skały luźne to takie, których poszczególne
ziarna nie są w ogóle ze sobą spojone
(piasek, żwir, muł)
7. Surowce mineralne
Z życia codziennego wiemy, że skorupa ziemska
zawiera wiele różnych surowców mineralnych.
Ludzie od dawna nauczyli się je wydobywać i
przetwarzać dla swoich potrzeb.
8. Skały wapienne
Głównym składnikiem skał wapiennych jest węglan
wapnia, CaCO3, występujący w przyrodzie jako
minerał nazywany kalcytem. Jest on składnikiem
takich skał jak wapień, kreda i marmur.
9. Wapień
Wapienie to skały osadowe, które powstały ze szczątków
organizmów żyjących wiele milionów lat temu w morzach i
oceanach. Jeszcze dziś spotyka się w nich odciski i resztki
muszli.
10. Występowanie wapieni
Z wapieni zbudowana jest Wyżyna Krakowsko –
Częstochowska. Skały wapienne występują również w
Pieninach, Górach Świętokrzyskich i na Wyżynie
Lubelskiej.
Z wapieni zostało zbudowane wiele zabytków architektury.
11. Marmur
Marmur jest skałą krystaliczną, która powstała tam, gdzie
działały wysokie ciśnienie i wysoka temperatura. Zawiera
prawie czysty węglan wapnia, CaCO3. Marmur jest bardzo
twardy a jego powierzchnię można gładko wypolerować,
dlatego używany jest jako minerał dekoracyjny i
rzeźbiarski.
12. Gips
Pokłady gipsu powstały w przyrodzie podobnie jak pokłady
innych soli przez osadzanie się siarczanu wapnia na dnie
morskim.
Polska posiada bogate, jedne z największych na świecie
złoża gipsu. Znajdują się one na Dolnym Śląsku w dolinie
Nidy.
Download