Hasło andezyt

advertisement
andezyt
(gleboznawstwo leśne), skała magmowa wylewna, obojętna, o strukturze porfirowej. Prakryształami są
amfibol i piroksen, oraz plagioklazy bogate w wapń, a także biotyt. Pozostałą część skały wypełnia szare
ciasto skalne. Właściwości chemiczne skała ta posiada zbliżone do diorytu. W Polsce andezyt jest znany
z góry Wżar w Pieninach. Przydatność glebotwórcza, ze względu na ograniczone występowanie w Polsce
– niewielka.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.
Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Publikacje powiązane tematycznie
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.
Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Download