Nawozy dla roślin ozdobnych

advertisement
Kristalon
11 formulacji nawozów wieloskładnikowych
do rozpuszczania w wodzie
nawozy przydatne w fertygacji i w dolistnym dokarmianiu
roślin (łatwo i całkowicie rozpuszczalne w wodzie)
zawierają komplet makroelementów i schelatowane
mikroelementy
dostosowane składem do potrzeb roślin i ich faz
rozwojowych (np. wzrost wegetatywny i generatywny)
nawozy używane przy wszystkich rodzajach fertygacji
(nawodnienie kropelkowe, deszczownie, zraszacze itd.)
dostępne w opakowaniach 25 kg, a niektóre również
w 3 kg kartonikach
Nowością w tej grupie są dwa nowego typu produkty:
KRISTALON™ Vega i KRISTALON™ Gena.
Wyróżniają się one zawartością specjalnej formy fosforu
– Super FK, rozpuszczalnej w wodzie i dostępnej dla roślin
w każdych warunkach. Dzięki temu w produkcji kwiatów
uzyskujemy bardzo pożądane efekty:
łatwiejsze ukorzenianie się roślin i silniejszy
system korzeniowy
ciemniejszy kolor liści
większą liczbę kwiatów na roślinie
duży wigor roślin
czysty system irygacyjny, przez cały okres produkcji
(bez osadów).
Skład (%) i własciwości nawozów z serii Kristalon
NO3-N NH4-N Ur-N
Kristalon
N
P2O5 K2O MgO
S
EC* N:K2O
4,4
8,6
0,0
Żółty
13
40
13
0
0
1,0
11,9
7,1
0,0
Niebieski
19
6
20
3
3
1,4
1:1
3,8
15,2
0,0
Fioletowy
19
6
6
1
18
1,7
3:1
1:1
7,9
12,1
0,0
Błękitny
20
5
10
2
10
1,5
2:1
11,3
3,7
0,0
Biały
15
5
30
3
2
1,3
1:2
4,9
3,3
9,8
Zielony
18
18
18
3
2
0,9
1:1
10,1
1,9
0,0
Czerwony
12
12
36
0
1
1,2
1:3
4,5
1,4
0,0 Pomarańczowy
6
12
36
3
3
1,3
1:6
3,0
0,0
0,0
3
11
38
4
11
1,3
1:13
9
8
0,0
Vega
17
6** 25
0
6
1,3
1:1,5
9,5
2,5
0,0
Gena
12 12** 36
0
2
1,2
1:3
Mikroelementy
Brązowy
B
Mo
0,025
0,004
Cu ETDA Fe EDTA Mn EDTA Zn EDTA
0,010
0,070
* przewodnictwo elektryczne 0,1% roztworu w mS/cm
** 50% fosforu w formie polifosforanów
0,040
0,025
Yara Poland Sp. z o.o.
ul. J. Malczewskiego 26
71-612 Szczecin
tel. (91) 433 00 35
fax (91) 433 04 34
www.yara.pl
Szczegółowe informacje dotyczące produktów firmy Yara
i nawożenia poszczególnych gatunków roślin można uzyskać
na stronach www.yara.pl i w ulotkach dostępnych w punktach
dystrybucji nawozów oraz u przedstawicieli firmy Yara:
Jarosław Barszczewski 605 545 212, Andrzej Grenda 605 199 903,
Wojciech Kopeć 695 331 511, Adam Kupczyk 601 634 702,
Henryk Wilczyński 603 631 947, Wojciech Wojcieszek 601 935 362.
Nawozy dla roślin ozdobnych
Zastosuj właściwą kombinację
Nawozy zalecane w uprawie
roślin ozdobnych
Yara Poland oferuje producentom roślin ozdobnych nawozy o sprawdzonej jakości,
pozwalające na optymalne zaopatrzenie upraw w makro- i mikroelementy.
Bogata i różnorodna oferta pozwala na wybranie i zastosowanie właściwej kombinacji
składników, niezależnie od typu uprawy i dostępnej technologii aplikacji nawozów.
Efekt kompleksowego odżywienia to wysoka jakość materiału roślinnego, jego
wyrównanie i trwałość.
I
Nawozy do przygotowania podłoży
i nawożenia posypowego
HYDROCOTE
najwyższej jakości granulowany nawóz wieloskładnikowy
(13-13-13+2MgO+Mikro) o kontrolowanym uwalnianiu składników
okres uwalniania składników: 3-4 miesiące
otoczka każdej granuli nawozu wzmocniona jest materiałem
który zapobiega jej uszkodzeniu nawet pod wpływem wysokiej
temperatury lub innych niekorzystnych czynników uprawy
działanie bez ryzyka nieoczekiwanego wzrostu
zasolenia podłoża
dostępny w opakowaniach 10 kg
YaraMila COMPLEX
podstawowy nawóz w nawożeniu upraw gruntowych
każda zielona granula zawiera zawsze tę samą ilość
składników pokarmowych: NPK 12-11-18+Mikro;
nie zawiera chloru
zawiera fosfor w postaci polifosforanów – zawsze
przyswajalny przez rośliny, nawet w niższych temperaturach
łatwo rozpuszcza się w roztworze glebowym – można
stosować przedsiewnie i pogłównie
dostępny w dużych i małych opakowaniach: 25 kg i 5 kg
PG MIX
Krista MAG
podstawowy nawóz w produkcji substratów torfowych
nawóz wieloskładnikowy(NPK 14-16-18) bogaty
w mikroelementy (zwłaszcza w miedź Cu)
nawóz o drobnokrystalicznej strukturze – łatwo i dokładnie
miesza się z torfem i innymi podłożami do produkcji
roślin ozdobnych
dostarcza roślinom startową dawkę składników
pokarmowych – pełne odżywienie roślin przez pierwsze
3-4 tygodnie uprawy
saletra magnezowa
skład: 11% N-NO3, 15% MgO
Krista MAG to doskonałe źródło azotu saletrzanego
oraz w pełni rozpuszczalnego, jonowego magnezu
– głównego składnika chlorofilu, którego ilość
bezposrednio skorelowana jest z zieloną barwą liści
i fotosyntezą a więc z produktywnością każdej rośliny
dostępna w opakowaniach 25 kg
YaraVita Rexolin M35
YaraVita Rexolin M48
II Nawozy do fertygacji i nawożenia dolistnego
YaraLiva CALCINIT
granulowana saletra wapniowa do sporządzania
roztworów wodnych
skład: 14,4% N-NO3; 1,1% N-NH4; 26,3% CaO
Calcinit to bogate źródło:
azotu saletrzanego – preferowanej przez rośliny formy
tego składnika, bezpośrednio dostępnej dla roślin a więc
szybko i przewidywalnie wpływajacej na tempo wzrostu
rozpuszczalnego, wapnia – pierwiastka stymulującego
rozwój korzeni oraz wzmacniającego ściany komórek
roślinnych a przez to zwiększajacego ich naturalną odporność
na choroby i stres
produkt dostępny jest w opakowaniach 25 i 5 kg
oprócz formy granulowanej nawóz produkowany jest
w postaci płatków jako Calcinit Flakes lub Calciplus (ten ostatni
zawiera też mikroelementy)
Krista MgS
siedmiowodny siarczan magnezu 16% MgO + 13% S
nawóz krystaliczny całkowicie rozpuszczalny w wodzie
do stosowania głównie poprzez fertygację lub oprysk dolistny
dostępny w opakowaniach 25 kg
wysokiej jakości chelaty żelaza typu EDDHMA
zawartość Fe – 6,5 %
łatwo i całkowicie rozpuszczalne w wodzie
przydatne w fertygacji i w dolistnym dokarmianiu
dostarczają żelaza dostępnego dla roślin
w zakresie pH 4–9,5
pozwalają niezwykle szybko przywrócić głęboką
zieleń liści
dostępne w opakowaniach 1 kg i 5 kg
YaraVita Actisil
preparat krzemowy poprawiający kondycję roślin
ActiSilTM jest wyjątkową kompozycją kwasu
ortokrzemowego, choliny (66%) oraz wapnia (2%)
w którym funkcję czynnika poprawiającego
kondycję roślin pełni krzem (Si) – 0,6%
ActiSilTM to potrójne działanie związane z poprawą
procesów metabolicznych rośliny, poprawą
jej stanu odżywienia oraz pobudzanie roślin
do wykształcenia naturalnych procesów odpornościowych
na niekorzystne warunki środowiska
W przypadku roślin ozdobnych oznacza to m.in.:
lepszą trwałość kwiatów
żywe barwy
dobry pokrój roślin
zmniejszoną podatność na infekcje grzybowe
produkt dostępny w opakowaniach 1-litrowych
Download