Nawozy

advertisement
Chemia w polu i w ogrodzie.
Nawozy – środki używane w uprawie
roślin (nawożenie) celem zwiększenia
wysokości i jakości plonowania dzięki
wzbogaceniu gleby w składniki
pokarmowe niezbędne dla roślin i
polepszeniu jej właściwości.
Rodzaje
nawozów:
Nawozy mineralne stosuje
się je głownie do zwiększenia
zawartości w glebie składników
pokarmowych potrzebnych
roślinom.
Rodzaje nawozów mineralnych

-azotowe – azot jest głównym
składnikiem , który odpowiada przede
wszystkim za wzrost roślin i jej plony

-fosforowe
 -potasowe

2. Nawozy wapniowe i
wapniowo-magnezowe
stosuje się przeważnie po okresie żniw,
używane są do odkwaszania gleby. Są
to:
 -tlenkowe
 -węglanowe

3. Nawozy naturalne.
stosuje się pod uprawę w celu
zmniejszenia kosztów wydanych na
nawozy sztuczne. Są to:
-obornik
 -gnojówka
 -gnojowica
 ( są one również składnikami do
produkcji biogazu)

4. Nawozy organiczne
przyczyniają się do utrzymania stałego
poziomu próchnicy w glebie. Są nimi:
 -kompost
 -biohumus
 -kora drzew












superfosfat potrójny
kalimagnezja
siarczan amonu
siarczan magnezu
wapno magnezowe-tlenkowe
polifoska
saletrzak
wapniak rolniczy
mocznik granulowany
saletra amonowa
sól potasowa
Nawozy używane przez rolników :
polifoska
 saletra amonowa
 mocznik granulowany
 saletrzak
 unifoska

Zagrożenia !!

Ze stosowaniem nawozów mineralnych
wiążą się oprócz oczywistych korzyści,
także i szkody dla środowiska i
człowieka, zwłaszcza zanieczyszczenia
wód gruntowych i powierzchniowych
powodujące eutrofizację, zakwaszenie,
odkwaszenie lub zasolenie gleb,
nadmierne nagromadzenie w roślinach
szkodliwych substancji,
czyli przenawożenie itp.
Download