Pobierz raport - Keralla Research

advertisement
Instytut Keralla Research – Raport sygnalny Sygn. 07.09.2015/863
2015
1.1. Zużycie nawozów w Polsce
Ponad 83 proc. badanych gospodarstw rolnych w Polsce, czyli 1.176 tys.,
zastosowało w ubiegłym sezonie 2014 nawozy do swoich upraw. Nawozy
mineralne lub wapniowe użyło 74 proc. rolników. Najczęściej stosowano nawozy
azotowe – zostały one wykorzystane w 83 proc. tych gospodarstw (865 tys.),
które deklarowały, że zasilały uprawy nawozami mineralnymi – wynika z raportu
GUS.
W sumie na polski rynek producenci i importerzy dostarczyli w 2014 r. pod
zbiory 3.584 tys. ton nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik,
łącznie z nawozami wieloskładnikowymi – dotyczy to nawozów azotowych,
fosforowych, potasowych i wapniowych.
GUS podaje, że średnie zużycie nawozów mineralnych w 2014 r. w czystym
składniku w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosło 132,9 kg.
2
1.2. Nawozy azotowe najczęściej stosowane w rolnictwie w Polsce
Urząd Statystyczny informuje również, że w 2014 roku rolnicy zastosowali
pod uprawy ok. 1.935 tys. t nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty
składnik. Zużycie nawozów wyniosło: azotowych – 1098,4 tys. t, fosforowych –
341,1 tys. t, potasowych – 495,8 tys. t i wapniowych – 697,2 tys. t. Przeciętne
zużycie nawozów było najwyższe w grupie nawozów azotowych.
Najczęściej wykorzystywano z grupy nawozów azotowych – saletrę
amonową, mocznik i saletrzak; fosforowych – fosforan amonu i superfosfat;
potasowych – sól potasową; wieloskładnikowych – polifoskę i lubofoskę.
3
1.3. Krajowa produkcja pestycydów i ich zużycie
Średnie zużycie środków ochrony roślin w
substancji czynnej na 1 ha
2,4%
1,7%
0,9%
Śliwa
Porzeczka
Burak pastewny
0,7%
Pszenica jara
0,5%
Owies
Produkcja krajowa pestycydów była w 2014 roku na poziomie 31,6 tys. ton i
było to więcej o 25,6 proc. r/r. Jak podaje GUS, w polskich gospodarstwach
zużyto 65 tys. ton pestycydów (więcej o 5,8 proc.), z czego 80 proc. pochodziło
z importu.
Generalnie najwięcej środków ochrony roślin stosuje się w uprawach
sadowniczych i w produkcji warzyw. Na hektar uprawy śliw zużyto w 2014 r.
2,4
kg substancji czynnej, najczęściej były to środki grzybobójcze i
bakteriocydy.
4
1.4.Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Źródło: GUS: „Rolnictwo 2014” – Warszawa 2015 r.
Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 67
Tel. 71 335 77 82
www.keralla.pl
[email protected]
5
Download