Nawożenie precyzyjne, nawożenie zlokalizowane, nowoczesne

advertisement
DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH
SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN
Nawożenie precyzyjne,
nawożenie zlokalizowane.
Opracował: Marek Krysztoforski
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Rolnych: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 – umowa nr 00001-6900-FA1900497/14 zawarta w dniu 30 stycznia 2015r.
Instytucja Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Nawożenie precyzyjne,
nawożenie zlokalizowane.
Amazone
Nawożenie precyzyjne
Wprowadzenie nowych technologii, czyli technologii komputerowych,
obrazowania satelitarnego i precyzyjnego pozycjonowania GPS,
sprawia, że jest możliwe do zastosowania bardzo precyzyjne użycie
nawozów i środków ochrony roślin, dokładnie tam, gdzie są one
potrzebne, dokładnie wewnątrz pola w precyzyjnie ustalonych według
potrzeb odpowiednich ilościach.
Techniki rolnictwa
precyzyjnego:
• mapowanie plonu;
• mapowanie jakości gleby;
• mapowanie zasobności gleby;
• sterowanie sposobem; rozsiewu
i dawką nawozów;
• sterowanie ilością oprysku i
jego szerokością;
• sterowanie narzędziami
uprawowymi i siewnikami;
• wykorzystanie czujników zieleni
do nawożenia pogłównego
azotem i zwalczaniem chwastów
• bezobsługowe sterowanie
ciągnikiem;
Źródło: www.agsci.kvl.dk.
Techniki rolnictwa precyzyjnego
Czujnik
zieleni
sterujący
wysiewem
nawozów
azotowych
YARA
Waga plonu zamontowana
na kombajnie zbożowym
Wykorzystanie
mapy plonu
www.european-space-solutions.eu
Amazone
Próbnik na quadzie
ROLNICTWO
PRECYZYJNE
Waga plonu w
kombajnie
=>
=>
logowanie
=>
Ocena odżywienia roślin w
azot na podstawie barwy
roślin
W nowoczesnych systemach uprawnych
nieodzowny jest GPS
NAWOŻENIE STARTOWE współrzędny siew nasion i nawozów
Jako standard przyjmuje się
najczęściej umieszczanie nawozu 5x5
tj. 5 cm w bok i 5 cm poniżej rządka
siewnego.
Nawożenie zlokalizowane
Umieszczenie nawozów azotowo-fosforowych w glebie podczas siewu roślin stało się
już standardową techniką w uprawie roślin szeroko rzędowych (kukurydza, rzepak,
buraki, warzywa korzeniowe itp.). Nawóz umieszczany jest w takim miejscu, aby był
najlepiej dostępny dla rośliny uprawnej a nie był pobierany przez chwasty. W trakcie
siewu używa się najczęściej nawozó wieloskładnikowych, fosforowo-azotowych (np.
fosforan amony, nawozy NPK o małej zawartości potasu, nawozy wolno działające.
Ze względu na duży potencjał
osmotyczny, aby uniknąć
lokalnego zasolenia gleb
nawozy potasowe rozsiewa się
cało powierzchniowo.
Nawożenie zlokalizowane
pozwala sterować sposobem
ukorzeniania się roślin
www.edmasz.pl
Zlokalizowany system wysiewu nawozów
Wysiew nawozów
azotowo – fosforowych
Łącznie z siewem
nasion pozwala
oszczędzić czas,
nawozy i odpowiednio
sterować
ukorzenieniem roślin
Pokazy w Minikowie, firma VADERSTAD
Nowa technika uprawy i
siewu pasowego spulchnia
jedynie część pola, wysiewa
w spulchnione pasy nasiona
– nawozy umieszcza się tak,
aby stymulować ukorzenienie
Pokazy w Minikowie, firma VADERSTAD
Sześciorzędowy agregat uprawowo-siewny
Siewnik do siewu pasowego
Dziękuję
Download