Łódź 2006 - Okręgowa Stacja Chemiczno

advertisement
OKRĘGOWA STACJA
CHEMICZNO – ROLNICZA
w BIAŁYMSTOKU
ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok
tel./fax: (85) 743 58 41
KARTA INFORMACYJNA SADOWNICZA DO ZLECENIA GR / GU /
Data:
ilość zaleceń:
Nr tel/fax:
Mail:
Sposób odbioru: □ DAOR
□ osobiście
/ 2017
Nr/data poprzedniej analizy:
□ poczta
□ mail
1. Uprawiana roślina:
termin sadzenia:
Odmiana:
wiek/faza wzrostu:
Pow.kwater:
Podkładka:
2. Cel dostarczenia próbki: □ ustalenie nawożenia przedwegetacyjnego (przed sadzeniem/wysiewem);
□ ustalenie nawożenia pogłównego, □ wyjaśnienie złego stanu roślin;
□ kontrolnie.
3. Kategoria agronomiczna gleby: □ b. lekka;
□ lekka;
□ średnia;
□ ciężka.
4. Dawki i terminy nawożenia stosowane:
4.1. wapnowanie:
□ wapno węglanowe: termin………..w ilości…..….t/ha; □ dolomit: termin……………w ilości ……t/ha.
4.2. nawożenie organiczne:……………………….. termin…………………w ilości……….t/ha.
4.3. nawożenie mineralne:
□ azotowe: termin……………w ilości…………t/ha; □ fosforowe: termin………..…w ilości…………t/ha.
□ potasowe: termin………...…w ilości…………t/ha; □ magnezowe: termin…..….…w ilości………...t/ha.
4.4. przedplon……………………………………………………………………………………………….……….
5. System uprawy: □ murawa
□ pasy herbicydowe
6. Oczekiwany plon:.....................................................................................................................................................
7. Posiadane nawozy ………………………………………………………………………………………………..
8. Uwagi o wzroście i wyglądzie roślin:
□ wybarwienie owoców………… □ długość tegorocznych przyrostów………………… □ inne…………………
………………………………...
Zleceniodawca
Strona 1 z 1
Download