N P2O5 K2O

advertisement
Makroelementy
Profesjonalny nawóz dolistny do poprawy zaopatrzenia roślin w fosfor
FoliQ® P Fosforowy to kompleksowy nawóz dolistny
idealny do pobudzania wzrostu i rozwoju wszystkich
upraw o podwyższonym zapotrzebowaniu na fosfor,
szczególnie gdy zapotrzebowanie to nie może być pokryte przez nawożenie doglebowe.
Wysoka zawartość fosforu sprawia, że nawóz doskonale
nadaje się do prewencyjnego oraz interwencyjnego
uzupełniania widocznych i ukrytych niedoborów tego
pierwiastka w uprawach rolniczych, sadowniczych
oraz warzywniczych. Dodatek pozostałych makroelementów oraz kompletny pakiet mikroelementów zapobiega jednostronnemu zaopatrzeniu roślin w substancje
odżywcze.
FoliQ® P Fosforowy posiada wyjątkowo silne właściwości buforowe, dzięki czemu może być stosowany
również jako dodatek do cieczy roboczej przy stosowaniu
środków ochrony roślin, w celu neutralizacji odczynu
pH.
% wag.
% obj.
Azot (N) całkowity, w tym:
5
6
Azot amonowy (NH4)
5
6
Fosfor (P2O5)
20
25
Potas (K2O)
5
6
% wag.
% obj.
Bor (B)
0,010
0,013
Miedź (Cu)
0,007
0,009
Żelazo (Fe)
0,040
0,051
Mangan (Mn)
0,013
0,017
Molibden (Mo)
0,001
0,001
Cynk (Zn)
0,005
0,006
Mikroelementy
PŁYNNY NAWÓZ DOLISTNY
Mikroelementy chelatowane EDTA oraz całkowicie rozpuszczalne w wodzie.
Gęstość 1,27 kg/l, pH 5,5 – 7,0
Kazgod Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 7
05-870 Błonie
tel./fax +48 22 725 38 93
6%
N
25%
P2O5
mikroelementy
6%
K2O
Kluczowe zalety
Dawki i terminy stosowania
Wysoka zawartość fosforu oraz doskonale zbilanso wany skład uzupełniających makro- oraz mikroelementów
Uprawa
Możliwość stosowania jako dodatku do zabiegów
ochrony roślin z uwagi na właściwości regulujące
i stabilizujące odczyn pH cieczy roboczej
Szybko i łatwo przyswajalne składniki odżywcze,
umożliwiające wysoko efektywne wyrównanie niedoborów
Dawka l/ha
Liczba zabiegów
Terminy stosowania
Rzepak
4
1
po ruszeniu wegetacji
Kukurydza
4
2
od fazy 3 – 4 liści
Drzewa owocowe
5
2–3
od fazy zielonego pąka do początku kwitnienia oraz w okresie
wzrostu zawiązków i owoców
Truskawki
4
2–3
w okresie kwitnienia i wzrostu zawiązków owocowych
Warzywa
4
2–3
w okresie intensywnego wzrostu
Poprawa właściwości buforowych cieczy roboczej
Wszystkie uprawy
0,05 – 0,1 %
(0,5 – 1 l na 1000 l)
jako dodatek do wszelkich zabiegów środkami ochrony roślin
Uwaga! Nie mieszać z nawozami wapniowymi i siarczanem magnezu.
HUMEKTANTY
Najważniejsze korzyści
Pobudzenie naturalnych mechanizmów obronnych
roślin i podniesienie ich odporności na choroby
Stymulowanie wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego
Poprawa wykształcania nasion
Lepsze wybarwienie owoców i warzyw
Poprawa jakości plonu i zwiększenie jego wielkości
MIESZALNOŚĆ ZE
ŚRODKAMI
OCHRONY ROŚLIN
SURFAKTANTY
Wyższa tolerancja na stresy biotyczne i abiotyczne
ANTYODPAROWYWACZE
ŚRODKI
ZWIĘKSZAJĄCE
PRZYCZEPNOŚĆ
CHELATOWANIE
EDTA
Download