Sole w ogrodzie – Kasia, Tomek, Paulina, Michał

advertisement
Kasia Bayer
Tomek Góral
Paulina Prostojanek
Michał Zabłocki
Właściwości:
● bezbarwne lub białe, krystaliczne ciało stałe
● dobry utleniacz
Występuje w Indiach, Iranie, Egipcie, Meksyku i Hiszpanii.
Zastosowania :
● Nawóz sztuczny
● Używa się go też do produkcji szkła i prochu
● W przeszłości głównym jej zastosowaniem była produkcja
czarnego prochu
● Konserwant mięsa (E 252)
Toksyczność
● Działa drażniąco na skórę, oczy, drogi oddechowe i przewód
pokarmowy.
Właściwości:
● biały lub bezbarwny
● dobrze rozpuszcza się w wodzie
● dobry utleniacz
● higroskopijny
Jako minerał:
● Twardość w skali Mohsa: 1,5-2,
● Barwa: biała, czerwonawa, żółtobrunatna
● Przełam: nierówny
● Łupliwość: Brak
Zastosowania:
● Nawóz sztuczny
Właściwości:
● dobrze rozpuszczalny
● silnie trujący
Zastosowania:
● środek dezynfekujący
● środek ochrony roślin
Uwaga! Objawy zatrucia chlorkiem rtęci (II)
● ślinotok
● ból gardła i przełyku
● ból brzucha
● przyśpieszona akcja serca
● W przypadku przeżycia występują objawy uszkodzenia
układu nerwowego.
Właściwości:
● plastyczny, miękki
● dobrze rozpuszczalny
● Biały, szary lub żółtawy
Zastosowania:
● w budownictwie
● surowiec rzeźbiarski,
● w modelarstwie,
● w stomatologii i chirurgii
Gips
Chlorek rtęci
(II)
Azotan (V)
sodu
Azotan (V)
potasu
Wzór
sumaryczny
CaSO4· 2H2O
HgCl2
NaNO3
KNO3
Właściwości
biały, szary
lub żółtawy
silnie trujący
biały
biały lub
bezbarwny
higroskopijny
bezbarwne
lub białe ciało
krystaliczne
Zastosowania
budownictwo
medycyna
Środek
ochrony
roślin
Nawóz
sztuczny
Nawóz
sztuczny
http://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi
Ilustrowany słownik nauki wydawnictwo Publicat
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN
Encyklopedia Szkolna Nauka o Ziemi
Repetytorium Chemia dla gimnazjalistów
http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Azotan%28
V%29_potasu
http://portalwiedzy.onet.pl/
http://www.vandroll.info/pirotechnika/odczynniki
Download