Odżywianie roślin Kondycjonery wody Wiedza naukowa i

advertisement
Wapń – odpowiedź na stres
7% Ca, 15% N, 0,2% B
MI CalFlow jest nawozem, który zwiększa plon i jego jakość, poprawia ukorzenienie roślin oraz ich tolerancję na stres.
Szczególnie zalecany jest we wszystkich uprawach w trudnych i stresowych warunkach.
MI CalFlow stabilizuje azot aminowy, dzięki temu rośliny mają odpowiednie warunki do wydania wysokiego plonu o bardzo dobrej
jakości. Stymuluje procesy ukorzenienia, kwitnienia i owocowania, przy jednoczesnym zmniejszeniu nadmiernego wzrostu wegetatywnego, często występującego przy stosowaniu klasycznych nawozów azotowych.
MI CalFlow dostarcza wapń dla korzeni, łodyg, liści, kwiatów i owoców poprawiając ich jakości i trwałość do spożycia po zbiorze.
Rola wapnia
Wapń jest niezbędny do prawidłowej budowy i funkcjonowania komórek oraz tkanek roślinnych. Bierze udział w budowie ścian komórkowych, odpowiada za gospodarkę wodną i mineralną oraz transport w roślinie. Zwiększa odporność roślin na infekcje oraz czynniki stresowe. Zwiększa wartość przechowalniczą płodów rolnych, zwłaszcza roślin okopowych, warzyw i owoców.
Wygodne zakupy w naszym sklepie:
http://sklep.agrami.pl/
Producent:
AGRAMI sp. z o.o.
Śmielin, ul. Stawowa 1, 89-110 Sadki
tel. +48 519 857 134, e-mail: [email protected]
Odżywianie roślin
Kondycjonery wody
Wiedza naukowa i praktyka rolnicza
www.agrami.pl
Kondycjonery wody
Nano cząsteczki, giga działanie. Nanotechnologia w służbie rolnictwa
błyskawiczne, inteligentne działanie
Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu MI6:
1. Dostarcza roślinom składniki pokarmowe szybciej i skuteczniej, tworząc optymalny bufor dla większości mieszanin zbiornikowych. Zawiera niezwykle cenny dla roślin magnez.
2. Posiada indykator (wskaźnik kolorymetryczny) pH roztworu – w prosty i błyskawiczny sposób, bez
użycia skomplikowanej aparatury pozwala określić osiągnięcie optymalnych właściwości roztworu, nadając mu charakterystyczną jasnomalinową barwę (pH 4,5–5,5).
3. Własności adiuwantu – wspomaga skuteczność działania wprowadzanej substancji czynnej.
nanoMi to płynny mineralny nawóz dolistny z najwyższą zawartością koloidalnych jonów srebra (Ag2+) wynoszącą 10.000 ppm na 1 l nawozu, wyprodukowany przy zastosowaniu nanotechnologii. Przeznaczony do stosowania w uprawie
wszystkich gatunków roślin rolniczych, warzyw gruntowych i pod osłonami, sadowniczych, na plantacjach roślin jagodowych oraz roślin ozdobnych. Nawóz
nanoMI wykazuje działanie antybakteryjne, stanowi ochronę przed grzybami
i wirusami. Nawóz nanoMI jest produktem nietkosycznym, nie kumuluje się w roślinach nim traktowanych, dzięki czemu stosowany zgodnie z instrukcją pomaga
dbać o środowisko naturalne.
4. Ułatwia mieszalność, ogranicza ryzyko chemicznego rozkładu środków ochrony roślin.
5. Aktywator wnikania cieczy w głąb roślin.
cH
6. Zwiększa odporność roślin na stres suszy oraz niskich temperatur.
3
o
Dawkowanie:
0,1% lub 0,2 l na 200 l wody na 1 ha
Mineralny nawóz dolistny MI6 z powodzeniem może być stosowany we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych.
Ag
o
MI6 został opracowany i jest produkowany w Polsce.
MIkro składniki, MEGA właściwości
MI6 „Nawóz WE” – płynny nawóz mineralny złożony
Typ C.2.3 Roztwór nawozowy NP (Mg, S) 3–15 (5–9)wóz
WE”– płynny nawóz mineralny złożony
Skład:C.2.3
% w/wRoztwór nawozowy NP (Mg,S) 3–15 (5-9)
Typ
Nowa,
ulepszona
formuła
Azot (N) całkowity
Nawozy o wysokiej koncentracji mikroelementów do stosowania w roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych celem szybkiego usuwania widocznych i ukrytych symptomów niedoboru mikroelementów oraz ich fizjologicznych i produkcyjnych skutków.
Płynna forma i duża koncentracja pojedynczych mikroskładników umożliwia precyzyjne dawkowanie wg potrzeb roślin i spodziewanych plonów.
3% N m/m
Azot (N) amidowy
3% N m/m
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
15% m/m
Tlenek magnezu (MgO) całkowity
5% m/m
Trójtlenek siarki (SO3) całkowity
9% m/m
MoMI jest płynnym nawozem dolistnym o wysokiej zawartości molibdenu przeznaczonym do stosowania w uprawach rolniczych,
warzywniczych i sadowniczych. MoMI to aż 100 g molibdenu w 1 l produktu. Wysoka koncentracja ułatwia precyzyjne dawkowanie
szczególnie w przypadku roślin wrażliwych na niedobory molibdenu takich jak: rzepak, kapusta, kalafior, brokuł, szpinak, sałata,
groch i fasola (plantacje rolnicze i warzywnicze), koniczyna, pomidor, róże, brzoskwinia. Molibden reguluje przemiany azotu w roślinach. Jego niedobór w roślinach prowadzi do gromadzenia się dużej ilości azotanów, co niekorzystnie wpływa na jakość plonów,
niższą wartość pokarmową białka. Reguluje również przemiany fosforu w roślinie. Molibden jest szczególnie niezbędny, gdy stosuje
się duże ilości nawozów w formie amonowej. Przyswajalność molibdenu zawartego w glebie dla roślin uprawnych dramatycznie
spada wraz ze wzrostem jej zakwaszenia. Molibden osłabia toksyczne działanie jonów glinu, jak również łagodzi skutki zaburzenia
równowagi pomiędzy składnikami w roślinach.
błyskawiczne, inteligentne działanie
Sposób stosowania:NP (Mg,S) 3–15 (5-9)
Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu Sulfomi:
1. Indykator [wskaźnik kolorymetryczny] pH
2. Własności adiuwantu
3. Silne właściwości alkalizujące
4. Aktywator określonych substancji czynnych
5. Środowisko niekorzystne do rozwoju grzybów
„Nawóz WE”– płynny nawóz mineralny
Rodzaj uprawy
Stężenie roztworu
Ilość zabiegów
kalafior, brokuł, kapusty
0,2 do 0,4 litra
rozsada
Od 0,1% do 0,2%
1
Tydzień przed wysadzeniem podlać lub opryskać
fasolka, groch
0,4 litra
1
Przed rozpoczęciem kwitnienia
rzepak
Od 0,2 do 0,4 litra
2
I zab. jesienią , II zab. wiosną po ruszeniu wegetacji
inne warzywa i uprawy rolnicze
Od 0,05 do 0,4 litra
1–3
2
Terminy stosowania
I zabieg 3 tygodnie po wysadzeniu rozsady,
II zab. po 2 tygodniach
Typ C.1.1. Roztwór nawozu azotowegop C.2.3 Roztwór nawozowy NP (Mg,S)
3–15 (5-9)
Zawartość składników pokarmowych: % m/m
Azot ogólny
15% m/m
Azot amidowy
15% m/m
pH poniżej 6 pH ok. 7
pH ok. 7,7 pH ok. 8,5
o
H
www.agrami.pl
o
cH
3
www.agrami.pl
Download