TOPMIX NPK 8-5-8 www.agrosynteza.pl

advertisement
TOPMIX NPK 8-5-8
Zakres stosowania:
Przeznaczony do nawożenia doglebowego wszystkich
TOPMIX NPK 8-5-8 to wszechstronny nawóz organiczny. roślin uprawy polowej, sadowniczych, ozdobnych i
Ze względu na jego powolne uwalnianie stymuluje rozwój użytków zielonych. Może być stosowany na wszystkich
korzeni . Nawóz ma niską zawartość chloru, i może być
rodzajach gleb.
stosowany jako podstawowy składnik uprawy
organicznej.Wysoka zawartość azotu powoduje, że nawóz
jest bardzo skuteczny w pierwszym etapie rozwoju roślin.
Dawki i sposób użycia
Skład (w % masy nawozu)
-sucha masa
-wilgotność
-materia organiczna
-azot (organiczny)
-azot całkowity
-fosfor
-potas
-wapń
-magnez
-siarka
-żelazo
-mangan
-cynk
-miedź
-bor
-chlor
-C/N
-pH ( 10% roztwór)
-średnica peletu
-gęstość
88%
12%
55%
7,4%
7,6%
5,4%
8%
10,4%
0,29%
11,3%
350mg/kg
16,9 mg/kg
69,1 mg/kg
3,2mg/ kg
11,1 mg/kg
0,066 %
4,1
6,3
4mm
ca.700 kg/m3
Uprawa
Dawka
Pomidory
800-1000 kg/ha
Kapusta
700-800kg/ha
Por
700-800 kg/ha
Truskawki
1400-1600kg/ha
Drzewa
owocowe
2-3 kg/drzewo
Ziemniaki
700-800 kg/ha
Ogórki
800-1000kg/ha
Sałata
700-800 kg/ha
Rośliny
tytoniu
800-1000 kg/ha
Marchew
800-1000 kg/ha
Trawniki
750 -1250 kg/ha
Kukurydza
1000-1500 kg/ha
Rzepak
1000-1500 kg/ha
*dawki pokarmowe uwzględniają tylko nawożenie
nawozem TOPMIX 8-5-8.
Wprowadzany do obrotu na podstawie Art. 5 Ustawy o
nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 ( Dz.U. Nr 147,
Producent :
poz.1033).
Ferm-O-Feed B.V.
Skrzynka pocztowa 12,
5480 AA Schijndel
Środki ostrożności
Żadne fizyczne i chemiczne zagrożenia dla środowiska, czy
też zdrowia ludzi nie są znane. Sprzęt ochrony osobistej nie Wyłączny dystrybutor:
Agro Synteza
jest wymagany.
Janusz Jurkiewicz
14-260 Lubawa
Przechowywanie
ul. Towarowa 5
Nip 744-165-38-64
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym
opakowaniu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym tel .509-187-023
miejscu.
www.agrosynteza.pl
Download