TOPMIX NPK 4-10-2 www.agrosynteza.pl

advertisement
TOPMIX NPK 4-10-2
TOPMIX NPK 4-10-2 jest to nawóz organiczny. Posiada
specyficznie przekształcający się fosfor. Nawóż ten zawiera
wapń, który silnie odkwasza (alkalizuje) glebę. Kombinacja
wysokiego stopnia substancji organicznej ze źródłem
przyswajalnego, uwalnianego fosforu gwarantuje jego
dostępność dla rośłin.
Zakres stosowania:
Przeznaczony do nawożenia doglebowego wszystkich
roślin uprawy polowej, sadowniczych, ozdobnych i
użytków zielonych. Może być stosowany na wszystkich
rodzajach gleb.
Skład (w % masy nawozu)
Dawki i sposób użycia
-sucha masa
-wilgotność
-materia organiczna
-azot (organiczny)
-azot całkowity
-fosfor
-potas
-wapń
-magnez
-siarczan
-żelazo
-mangan
-cynk
-miedź
-bor
-kobalt
-sód
-chlor
-C/N
-pH ( 10% roztwór)
-średnica peletu
-gęstość
88%
12%
55%
3%
3,5 %
10,3%
2,4%
6,9 %
0,9 %
1,2 %
900 mg/kg
330 mg/kg
310 mg/kg
56 mg/ kg
33 mg/kg
1 mg/ kg
0,38 %
0,081%
9
7,5
5-6mm
ca.700 kg/m3
Wprowadzany do obrotu na podstawie Art. 5
Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007
( Dz.U. Nr 147, poz.1033).
Zalecany do upraw ekologicznych na podstawie
Certyfikatu C800837INP-01.2013, NE/261/2014.
Środki ostrożności
Uprawa
Dawka
Pomidory
500-1250 kg/ha
Kapusta
750-1000 kg/ha
Por
500-1000 kg/ha
Truskawki
750-1500kg/ha
Drzewa
owocowe
0,5-3 kg/drzewo
Ziemniaki
500-750 kg/ha
Ogórki
500-1000kg/ha
Sałata
300-750 kg/ha
Rośliny
tytoniu
750-1000 kg/ha
Marchew
300-750 kg/ha
Zboża
500-1250 kg/ha
Kukurydza
500-1000 kg/ha
Rzepak
500-1000 kg/ha
*dawki pokarmowe uwzględniają tylko nawożenie
nawozem TOPMIX 4-10-2. Firma Agro Synteza zaleca
zmiejszenie zalecanych dawek TOPMIX łącząc
dawkowanie z nawozami mineralnymi.
Producent :
Ferm-O-Feed B.V.
Skrzynka pocztowa 12,
5480 AA Schijndel
Żadne fizyczne i chemiczne zagrożenia dla środowiska, czy
też zdrowia ludzi nie są znane. Sprzęt ochrony osobistej nie
jest wymagany.
Wyłączny dystrybutor:
Agro Synteza
Przechowywanie
Janusz Jurkiewicz
14-260 Lubawa
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym
ul. Towarowa 5
opakowaniu, w chłodnym, suchym dobrze wentylowanym Nip 744-165-38-64
miejscu.
tel .509-187-023
www.agrosynteza.pl
Download