ZNAKI EKOLOGICZNE

advertisement
ZNAKI EKOLOGICZNE
CZYLI
EKO-ZNAKI
DRUK NA OPAKOWANIU JEST
PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA
Należy pamiętać, że nie oznacza on jednak, że całe
opakowanie jest ekologiczne
OPAKOWANIE NADAJE SIĘ DO RECYKLINGU
Oznacza
opakowanie,
które
ponownemu wykorzystaniu
podlega
Oznacza opakowanie, które zostało
wyprodukowane z surowców pochodzących z
recyklingu
(na przykład z papieru z makulatury);
w tym przypadku udział surowców z
recyklingu to 65%.
Oznacza przydatność opakowania do
recyklingu
ZIELONY PUNKT
Oznacza, że opakowanie naszego produktu jest
zbierane i przetwarzane w ramach zbiorowego
systemu zbierania i przetwarzania odpadów
oznacza przydatność opakowania do jego
wielokrotnego użytku , nie jest to znak recyklingu
RECYKLING SZKŁA
Znak
"Dbaj o środowisko"
Znak zachęca użytkownika
danego produktu do dbania
o środowisko
Znak ostrzegający, że dany wyrób zawiera
substancje toksyczne (np. farby, baterie)
i nie należy wyrzucać go do odpadów
domowych
Znak opakowania biodegradowalnego
Produkt który otrzyma ten znak jest w
pełni biodegradowalny i podczas
kompostowania nie uwalnia żadnych
szkodliwych substancji. (tzn. może być
kompostowany ze zwykłymi odpadkami
organicznymi w miejskich
kompostowniach)
ZNAKI
BEZPIECZNY DLA OZONU
Znaki te możemy znaleźć najczęściej na dezodorantach i
lodówkach. Oznaczają, że produkt nie zawiera freonów gazów typu Chloro-Fluoro-Carbon (CFC), które
przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej.
SHADE - GROWN COFFEE
Znak ten oznacza, że:
- zakupiona kawa rosła
w cieniu innych drzew
- właściciel plantacji na
której rosła kawa
niewycina lasu, a wręcz
przeciwnie - dba o
niego
dzięki temu zachowany
jest las tropikalny i
jego bioróżnorodność
UCZCIWY HANDEL
(FAIR TRADE)
Kupując produkty z tym znakiem masz pewność, że
osoba pracująca np. przy zbiorach kawy czy herbaty
w Krajach Trzeciego Świata otrzymała przyzwoitą
zapłatę za swoją pracę.
Oznacza to, że farmerzy mogą wyżywić swoją
rodzinę oraz, że ich dzieci mogą pójść do szkoły
zamiast pracować przy zbiorach.
Często oznacza to również wyższą jakość produktu
oraz troskę o środowisko.
NIE TESTOWANE NA ZWIERZĘTACH
 Produkt w fazie badań nie był
testowany na zwierzętach
 Najczęściej występuje na
kosmetykach
 Kosmetyki nie testowane na
zwierzętach mogą być też
oznaczane:
"BWC"
Beauty Without Cruelty
- piękno bez okrucieństwa
Not Tested on Animals
- nie testowane na
zwierzętach
Animal Friendly - przyjazne
zwierzętom
PRODUKTY ENERGOOSZCZĘDNE
Możemy je znaleźć na przykład na:
- monitorach komputerowych
- pralkach
- zmywarkach
- lodówkach
- video i dvd
Produkty z tym znakiem oznaczają, że są one przyjazne środowisku
gdyż zużywają tylko niezbędną ilość energii potrzebną do pracy. Im
mniej energii zużywamy tym mniej energii muszą produkować
elektrownie, co powoduje zredukowanie emisji gazów
cieplarnianych i poprawia jakość powietrza
Download