Inwentaryzacja i badanie wpływu składowisk przeterminowanych

advertisement
Inwentaryzacja i badanie wpływu składowisk przeterminowanych
środków ochrony roślin na terenie województwa lubuskiego
Realizację zadania sfinansowano ze środków
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Opracowali:
dr Stanisław Wołkowicz
mgr Dariusz Choromański
mgr Wojciech Wołkowicz
Warszawa, maj 2003
SPIS TREŚCI
1. Wstęp...................................................................................................................................... 3
2. Inwentaryzacja miejsc składowania przeterminowanych środków ochrony roślin w
województwie lubuskim............................................................................................................. 4
2.1. OBIEKT: Lutol Suchy....................................................................................................... 4
2.2. OBIEKT: Staw................................................................................................................... 5
2.3. OBIEKT: Żabice................................................................................................................ 6
2.4. OBIEKT: Lipno ................................................................................................................. 7
2.5. OBIEKT: Zasieki............................................................................................................... 8
2.6. OBIEKT: Jany ................................................................................................................... 9
2
1. Wstęp
Niniejsze opracowanie zostało wykonane w ramach realizacji III etapu zadania
„Badanie wpływu składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilników) na
środowisko geologiczne”, które zostało wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny
w Warszawie na zlecenie Departamentu Geologii Ministerstwa Środowiska.
Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Opracowanie to jest fragmentem znacznie większej całości.
Zawarte tu zostały dane dotyczące wyników prac inwentaryzacyjnych prowadzonych
na terenie województwa lubuskiego.
W roku 2000 rozpoczęto likwidację obiektu w Żabicach, natomiast w roku 2002 firma
Prochem na zlecenia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadziła likwidację
pestycydów z mogilników i magazynów położonych na terenie województwa. Pestycydy
wydobyto z 4 obiektów, ponadto usunięto 200 ton skażonej ziemi z wcześniej opróżnionego
(prawdopodobnie pod koniec lat 80-tych) obiektu w miejscowości Jany. Łącznie
ze wszystkich mogilników z terenu województwa lubuskiego wydobyto ponad 153,352 ton
nieprzydatnych
pestycydów.
Równolegle
przeprowadzono
likwidację
pestycydów
zalegających w magazynach, z których wydobyto łącznie 40 ton nieprzydatnych środków
chemicznych.
3
2. Inwentaryzacja miejsc składowania przeterminowanych środków ochrony roślin w
województwie lubuskim.
2.1. OBIEKT: Lutol Suchy
I. Lokalizacja mogilnika:
Powiat: Międzyrzecz
Gmina: Trzciel
1. Lokalizacja szczegółowa:
Mogilnik był zlokalizowany przy torach kolejowych linii Zbąszynek – Międzyrzecz, około
400 metrów od szosy Świecko – Poznań (Zał. 2.1.1).
III. Opis obiektu:
Mogilnik znajdował się na ogrodzonym terenie w pobliżu składu drewna. Obecnie obiekt jest
zlikwidowany. Teren został zrekultywowany (Zał. 2.1.2). Wydobyto z niego 3 135 kg
przeterminowanych pestycydów.
4
2.2. OBIEKT: Staw
I. Lokalizacja mogilnika:
Powiat: Gorzów Wielkopolski
Gmina: Lubiszyn
1. Lokalizacja szczegółowa:
Składowisko przeterminowanych środków ochrony roślin w Stawie zlokalizowane było
tuż przy drodze z miejscowości Staw do Ściechowa (Zał. 2.2.1).
III. Opis obiektu:
Teren składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin Staw znajdował się na skraju
lasu i nieużytków. W pobliżu przepływa rzeka Myśla. Mogilnik został zlikwidowany.
Wydobyto z niego 15 360 kg nieprzydatnych pestycydów. Teren został zrekultywowany.
5
2.3. OBIEKT: Żabice
I. Lokalizacja mogilnika:
Powiat: Słubice
Gmina: Górzyca
1. Lokalizacja szczegółowa:
Składowisko przeterminowanych środków ochrony roślin Żabice położone było tuż
przy drodze, pomiędzy miejscowościami Górzyca i Żabice w starym poniemieckim forcie z
XIX w. (Zał. 2.3.1).
III. Opis obiektu:
Nieprzydatne pestycydy składowane były w komorach zlokalizowanych na terenie
starego fortu. Składowanie było prowadzone w sposób uporządkowany. Środki były
zapakowane w drewnianych skrzyniach bądź metalowych beczkach. Ponadto stwierdzono tu
także odpady pochodzenia przemysłowego i skażony gruz. Obiekt został zlikwidowany.
Łącznie usunięto 130 ton przeterminowanych pestycydów.
6
2.4. OBIEKT: Lipno
I. Lokalizacja mogilnika:
Powiat: Zielona góra
Gmina: Świdnica
1. Lokalizacja szczegółowa:
Mogilnik był zlokalizowany na skraju lasu, około 700 metrów na zachód od drogi Grabowiec
– Lipno (Zał. 2.4.1).
III. Opis obiektu:
Teren składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin Lipno znajduje się w
bezpośrednim sąsiedztwie obszarów leśnych. W roku 2002 mogilnik został zlikwidowany.
Wydobyto z niego 1112 kg przeterminowanych pestycydów. Obecnie teren mogilnika jest
zrekultywowany i zalesiony (Zał. 2.4.2).
7
2.5. OBIEKT: Zasieki
I. Lokalizacja mogilnika:
Powiat: Żary
Gmina: Brody
1. Lokalizacja szczegółowa:
Nieprzydatne pestycydy w Zasiekach składowano w 4 piwnicach starych budynków w
praktycznie nieistniejącej wsi położonej tuż przy granicy z Niemcami (Zał.2.5.1).
III. Opis obiektu:
Składowisko w Zasiekach zostało zlikwidowane.
Wydobyto tu łącznie 3 745 kg
przeterminowanych środków chemicznych. Natomiast piwnice, w których składowano
pestycydy pozostały niezabezpieczone (Zał. 2.5.2 i 2.5.3).
8
2.6. OBIEKT: Jany
I. Lokalizacja mogilnika:
Powiat: Zielona Góra
Gmina: Zielona Góra
1. Lokalizacja szczegółowa:
Składowisko przeterminowanych środków ochrony roślin Jany położone było pomiędzy
miejscowościami Jany i Zawada w lesie tuż przy drodze (Zał. 2.6.1).
III. Opis obiektu:
Składowisko położone było w starym zarośniętym wyrobisku (Zał. 2.6.2). Jest ono
zlikwidowane i zrekultywowane. Pestycydy zostały wydobyte wcześniej (prawdopodobnie od
koniec lat 80-tych). W trakcie programu likwidacji mogilników w 2002 roku wydobyto tu 200
t skażonych gruntów.
9
Download