Ale co zrobić ze skoszoną trawą i innymi odpadami z ogrodu

advertisement
Wiosenne porządki czas zacząć! Ale co zrobić ze skoszoną trawą i
innymi odpadami z ogrodu ?
Wiosną gdy rozpoczynamy pozimowe porządki w ogrodzie i na przydomowych trawnikach pozostaje nam pewna
ilość liści, trawy czy gałęzi. Co należy z nimi zrobić? Zgodnie Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na
terenie Gminy Sierakowice zgrabione liście czy też skoszona trawa nie mogą trafiać do pojemników na odpady
zmieszane. Jeżeli wystawimy worki z odpadami zielonymi lub umieścimy odpady zielone w pojemniku
przeznaczonym na odpady zmieszane to firma wywozowa takich odpadów od nas nie odbierze. A informacja, że
takie odpady były wystawione trafi do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy.
Wszelkie odpady zielone powstające na naszych posesjach powinny zostać poddane kompostowaniu w
przydomowych kompostownikach albo należy je oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK-u).
Taki Punkt znajduje się w Sierakowicach na ul. Brzozowej 2a. Można przywieść tam dowolną ilość odpadów zielonych
i złożyć je w przygotowanym kontenerze. Do kontenera wrzucamy luzem czyste odpady zielone, bez worków i innych
zanieczyszczeń.
KONTENER
NA ODPADY
ZIELONE
Jeżeli masz miejsce na działce, a nie możesz dowieść liści lub trawy do PSZOK-u, to dobrym rozwiązaniem jest
kompostownik. Kompost jest dobrym i naturalnym nawozem. Doskonałym sposobem na wykorzystanie odpadów
roślinnych, jest także tanią i łatwą do uzyskania alternatywą dla obornika. Warto w swoim ogrodzie zbudować
najprostszy kompostownik i wykorzystywać nawóz kompostowy do uprawy roślin. Dzięki kompostowaniu organiczne
"śmieci" można przekształcić w cenny nawóz - zupełnie za darmo. Wystarczy jedynie trochę pracy i odrobina
cierpliwości.
Odpady przeznaczone na kompost muszą być biodegradowalne, ale nawet w tej grupie znajdują się wyjątki.
Co nadaje się na kompost?
Co nie nadaje się na kompost?
•skoszona trawa, kwiaty cięte,
•rozdrobnione gałęzie z przyciętych
krzewów lub zeschłe gałęzie z drzew,
•opadłe z drzew i krzaków owoce,
niewykorzystane warzywa,
• chwasty bez nasion, darń, liście , kora,
trociny,
•popiół drzewny (np.: z kominka lub z
grilla),
•odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego
(np. obierki z warzyw, owoców, skorupki z
jajek, fusy z kawy i herbaty.),
•– niezadrukowana rozdrobniona tektura.
• materiał nieorganiczny ( szkło, plastik,
gruz, piasek, środki chemiczne),
•zakonserwowane octem lub solą odpadki,
•skórki z owoców cytrusowych,
•resztki potraw zawierające dużą ilość
tłuszczy,
•kości, mięso,
•porażone, chore rośliny czy ich części,
•chwasty z dojrzałymi nasionami, oraz
rośliny mogących rosnąć z kłącza np. perz,
•zadrukowana tektura lub papier.
W trakcie kompostowania pamiętaj o kilku zasadach







Warstwa świeżej trawy nie może być zbyt gruba bo łatwo zbija się ona w nieprzepuszczalną warstwę,
blokującą dopływ tlenu w głąb pryzmy kompostowej i powodującą gnicie. Dlatego, przed dodaniem do
kompostownika należy ją podsuszyć lub układać cienkimi warstwami, przekładając grubszym materiałem,
jak rozdrobnione pędy i gałęzie, słoma czy kora.
Pamiętaj odpowiednim stopniu rozdrobnienia odpadów dodawanych do kompostu. Optymalna wielkość
cząstek do kompostowania naturalnego w pryzmie wynosi 25-40 mm średnicy.
Wskazane jest utrzymania odpowiedniej wilgotności dlatego w czasie dłuższych upałów należy zraszać
kompost wodą
Nie ubijaj kompostu.
Unikaj kompostowania liści z roślin porażonych chorobami, gdyż zarodniki wielu chorób zimują właśnie w
opadłych liściach. Unikajmy również kompostowania innych chorych części roślin.
Należy unikać nadmiaru produktów pochodzenia zwierzęcego – dodane w dużej ilości, mogą gnić i
przyciągać do naszego kompostownika psy lub koty. Nie znaczy to jednak, ze musimy przebierać resztki z
naszych stołów, niewielka ilość odpadków zwierzęcych na pewno nie zaszkodzi.
Odpadki do kompostowania różnią się zawartością azotu, wilgotnością, stopniem zdrewnienia. Materiały
ubogie w azot (np. liście), trudniej rozkładające się, przed ułożeniem na kompostowniku należy rozdrobnić i
wymieszać nawozami z zawierającymi dużo azotu - saletra amonowa, obornik bydlęcy lub ptasi lub
roślinami motylkowymi. Produkując kompost jednolity z kory, trocin, liści lub słomy konieczny jest dodatek
azotu, ponieważ materiały te zawierają go bardzo mało.
Kompostowanie należy uznać za najbardziej pożądany sposób unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych pozwala znacznie zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowisko. Skorzysta na tym środowisko naturalne, a
my dodatkowo uzyskamy cenny nawóz, który można wykorzystywać w ogrodzie bez ograniczeń. Dlatego
wszystkich, którzy mają taką możliwość, zachęcamy do stosowania tej metody unieszkodliwiania bioodpadów.
Download