2. kompost

advertisement
KOMPOSTOWANIE
Kompostowanie
(organiczny
–
recykling)
naturalna
metoda
unieszkodliwiania
i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez
mikroorganizmy,
np.
bakterie
tlenowe.
Jest
to
proces
przetwarzania
substancji
w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu (powietrza), w odpowiedniej temperaturze i
wilgotności.
Kompostowanie może być prowadzone na skalę przemysłową, ale także „po amatorsku", czyli
w indywidualnych gospodarstwach domowych. Z analizy zawartości statystycznego „kubełka
śmieci",
w
gospodarstwie
domowym
wynika,
że
odpady
organiczne,
głównie
w postaci resztek jedzenia i odpadów ogrodowych, stanowią ok.32%. Jest to wystarczająco
duża ilość odpadów nadających się do kompostowania.
Procesowi kompostowania można poddać:
obierki i inne resztki surowych owoców i warzyw,
resztki ugotowanych warzyw,
torebki po herbacie, fusy po kawie i herbacie,
pocięte jednorazowe papierowe ręczniki i chusteczki higieniczne,
ścięte gałęzie drzew i krzewów,
liście, ścięta trawa, słoma, trociny,
resztki po zbiorach, owoce spadłe z drzewa,
kwiaty doniczkowe, cięte, ziemia do kwiatów,
nieobrobione resztki drewna,
chwasty ogrodowe (bez kłączy i rozłogów perzu).
Nie nadają się do kompostowania:
 odpadki mięsne,
 resztki żywności bogate w tłuszcz lub zawierające mleko (sosy, sery, majonez),
 resztki jedzenia w płynie,
 kolorowa makulatura (czasopisma ilustrowane),
 papierosy, niedopałki,
 odchody ludzkie i zwierząt domowych, podściółka dla kotów,
 porażone i chore części roślin, rośliny trujące (bieluń, lulek, filodendron),
 gazety,
 metal, plastik, folia aluminiowa,
 worki z odkurzacza,
 jednorazowe pieluchy,
 popiół z węgla,
 skórki bananów i cytrusów.
Kompostowanie przydomowe można prowadzić w różny sposób. Tradycyjnie materiały do
kompostowania układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią,
zapewniając dopływ powietrza i przewracając go co jakiś czas. Pełnowartościowy kompost
uzyskuje się tą metodą po około sześciu miesiącach.
Na rynku dostępne są również specjalne urządzenia, takie jak kompostowniki drewniane lub
małe kontenery z tworzyw sztucznych, które ułatwiają i często przyspieszają przydomową
produkcję kompostu.
Zalety kompostowania:
 zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska,
 unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym,
 produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb,
 proste technologie kompostowania,
 niski koszt inwestycji i eksploatacji,
 łatwość składowania niewykorzystanego kompostu.
Wady kompostowania
 nieznajomość składu kompostu,
 skład i jakość kompostu zależny od staranności segregacji odpadów – im staranniejsza
segregacji, tym lepsza jakość „odpadów” kompostowanych i lepszy kompost otrzymany
(bez zanieczyszczeń w postaci drobnego szkła, kapsli zakrętek metalowych itp.).
Opracowanie:
mgr Mariola Wosik
Źródło:
Wikipedia, wolna encyklopedia.
Kalendarz Fundacji Ekologicznej „Silesia”.
Download