Uploaded by User2632

Surowce mineralne Polski

advertisement
SUROWCE MINERALNE
SUROWCE
węgiel kamienny
ENERGRTYCZNE
węgiel brunatny
ropa naftowa
gaz ziemny
RUDY METALI
miedź
cynk i ołów
żelazo
SUROWCE
CHEMICZNE
siarka
MIEJSCE
WYSTĘPOWANIA
sól kamienna
SUROWCE
SKALNE
zwięzłe: granity,
marmury,
wapienie,
piaskowce
okruchowe:
piasek, żwir
ilaste: gliny
Download