PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

advertisement
PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 4
PRZEDMIOT
TEMATYKA
JĘZYK POLSKI
-
Lem
Myśliciele okresu
Oświecenia
Zdania złożone współrzędnie
Związki frazeologiczne
Mickiewicz
Przypadki
Zasady ortografii
MATEMATYKA
-
Pitagoras
Sławni matematycy na przestrzeni wieków
Twierdzenie Pitagorasa
Liczba Pi
Symetria
Wzory skróconego mnożenia
Koła i okręgi
Liczby trójkątne i kwadratowe
Objętości graniastosłupów
Pola i obwody figur płaskich
Prawo Archimedesa
Twierdzenia matematyczne
Geometria
Pitagoras – życie i dokonania
Wielokąty foremne
GEOGRAFIA
-
Afryka
Francja
Indie
Kontynenty
Sawanna
Trójmiasto
Unia Europejska
Wielka Brytania
Włochy
Wszechświat
Wulkany świata
Państwa kandydujące do UE
HISTORIA
-
Przyczyny głodu
Arktyka i Antarktyda
Kamienie
Rolnictwo
Surowce pochodzenia mineralnego
Podziemne bogactwa
Huragany – trzęsienia
Cyklony
Produkcja roślinna i zwierzęca
Przemysł
Pustynie
Surowce naturalne
Surowce odnawialne i nieodnawialne
Wulkany świata
Żywioły
-
Dynastia Piastów
Historia pieniądza
Historia UE
II wojna światowa
Jan Paweł II
Poczet królów i książąt polskich
Polscy nobliści
Proces norymberski
Przywódcy ZSRR i komunizm
Rosja, największe państwo świata
Rozbiory Polski
Stanisław August Poniatowski
Geniusze Renesansu i Oświecenia
I wojna światowa w Polsce
Konstytucje
Królowie elekcyjni
Obozy koncentracyjne
Powstanie styczniowe
Bogowie starożytnej Grecji i Rzymu
Historia rycerstwa polskiego
Jagiellonowie na tronie Polski
Starożytny Rzym
Ustrój polityczny Polski
Insurekcja kościuszkowska
Odkrycie Ameryki
Początki Rzymu
Powstanie listopadowe
Rozbiory Polski
Wielcy odkrywcy
FIZYKA
-
INFORMATYKA -
Astrofizyka
Dynamika
Fale sprężyste i drgania
I zasada dynamiki
O drganiach
Odbicie i ugięcie fal
Siła dźwięku
Jonizacja
Światło
Układ słoneczny
Znani fizycy
Zjawiska fizyczne i kosmos
Einstein
Układ słoneczny
Złudzenia optyczne
Dlaczego samolot lata
Jowisz
O falach i drganiach sprężystych
Pływanie ciał
Prawo Archimedesa
Prawo Pascala
Jak się bronić przed Hakerami
Budowa komputera
Algorytmy
Wirusy komputerowe
Prosta strona WWW
WOS
-
Ustrój polityczny Polski
Historia pieniądza
Partie rządzące w Polsce
Polskie koalicje
Sejm i Senat
BIOLOGIA
-
Komórka
Oko
Organizm a środowisko
Pojęcia ekologiczne
Psy
Serce
Storczyki
Stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne
-
Stosunki między populacjami
Ochrona środowiska
Ekologia
Narządy zmysłów
Parki narodowe w woj.
Zachodniopomorskim
- Składniki pokarmowe
- Biosfera
- Pierwiastki chemiczne w pokarmach
- Stosunki antagonistyczne
CHEMIA
-
Sole
Wodorotlenki
Znani chemicy
Budowa kwasów
Kwasy
Kwasy i wodorotlenki
Chemia – ucz się z nami
Woda i roztwory
Kwasy tlenowe i beztlenowe
Wiązania chemiczne
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards