Wulkany - PDF Archive

advertisement
Wulkany
„Grzmiące góry”
Wulkan to miejsce na Ziemi, w którym wydobywają się (lub wydobywały) z głębi
Ziemi podczas erupcji produkty wulkaniczne.
____________________________________________________________________
Wulkany mogą tworzyć pojedyncze wzniesienia lub występować jako górskie
kompleksy wulkaniczne. Produkty erupcji takie jak lawa, materiały piroklastyczne,
gazy wulkaniczne dopływają z głębi Ziemi na powierzchnię poprzez kanał, którego
lejkowaty rozszerzony wylot nosi nazwę krateru. Kształt i rozmiary wulkanów zależą
od ilości i jakości wyrzucanych z głębi Ziemi materiałów, a także od sposobu ich
wydobywania się.
Łącznie na świecie znanych jest ok. 850 czynnych wulkanów, z których wiele
znajduje się pod wodą. Największym skupiskiem aktywnych wulkanów jest
Indonezja, gdzie 77 spośród 167 wulkanów miało erupcję w czasach historycznych.
W Europie czynne wulkany występują nad Morzem Śródziemnym (Wezuwiusz, Etna,
Stromboli, Santoryn) oraz na Islandii (Hekla).
W zależności od rodzaju materiału
wydostającego się podczas erupcji
wyróżnia się wulkany :
a) efuzyjne (wylewne, lawowe) wydobywa się lawa pod wpływem
pęknięcia skorupy, najczęściej bez
gwałtownej erupcji . Posiadają łagodne
stoki (wulkany tarczowe) lub bardziej
spiętrzone (wulkany kopułowe)
b) eksplozywne (tufowe), wyrzucające
gwałtownie gazy i sypkie materiały
wulkaniczne (gł. popioły) bez wylewu
lawy. Mają one kształt stożka oraz
rozległy i głęboki krater
c) mieszane (stratowulkany) dostarczają jednocześnie lawy,
materiałów piroklastycznych i
materiałów lotnych.
W zależności od częstości erupcji
wyróżnia się wulkany :
a) czynne (Wezuwiusz, Etna)
b) drzemiące (Fudżi)
c) wygasłe (Kilimandżaro, Aconcagua)
Download