Zagro*enia naturalne cz. 2

advertisement
ZAGROŻENIA NATURALNE CZ. 2
RODZAJE OBSZARÓW AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ
sejsmiczne – obszary, na których odczuwalne
trzęsienia ziemi są zjawiskiem niemal
codziennym;
 pensejsmiczne – obszary, na których silne
wstrząsy występują stosunkowo rzadko;
 asejsmiczne – obszary, na których bardzo
rzadko spotykane są umiarkowane wstrząsy
sejsmiczne.

PACYFICZNY PIERŚCIEŃ OGNIA
Pierścień ognia otacza Ocean Spokojny, ciągnąc
się od Nowej Zelandii, poprzez rowy oceaniczne
zachodniego Pacyfiku, obrzeża Indonezji, Filipiny,
Japonię, Kamczatkę, Aleuty, aż po liczące kilka
tysięcy kilometrów zachodnie wybrzeża Ameryki
Północnej, Środkowej i Południowej. Całość to
prawie 40 tysięcy kilometrów rowów oceanicznych,
wysp wulkanicznych i silnie sejsmicznych krawędzi
kier litosferycznych. Zdarza się tutaj zdecydowana
większość wszystkich trzęsień ziemi notowanych
obecnie na całym świecie, a także większość
erupcji wulkanicznych.
WULKANY
Wulkan – miejsce na
powierzchni Ziemi, z
którego wydobywa
się lawa, gazy
wulkaniczne i
materiał piroklastyczny
(bloki, bomby, pumeks,
popiół, pył).
MAGMA, A LAWA

Magma jest gorącą,
płynną skałą, która
poddana ogromnemu
ciśnieniu zalega w głębi
Ziemi.

Lawa to płynny stop
powstały z magmy, gdy
wydostaje się ona na
powierzchnię Ziemi
podczas erupcji
wulkanicznej.
AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA
Czynne – stale lub sporadycznie objawiające
swoją działalność
(np. Wezuwiusz, Etna, Stromboli),
 Drzemiące – ich działalność została
zaobserwowana, jednak od dłuższego czasu jej
nie okazywał,
 Wygasłe – ich działalność nie została
zaobserwowana w czasach historycznych
(np. stożki wulkaniczne w Polsce).

MIEJSCE, Z KTÓREGO WYPŁYWA MAGMA
Stożkowe - wzniesienie o stożkowatym kształcie,
utworzone z lawy lub materiałów
piroklastycznych, wydobywających się z
wylotu komina wulkanicznego
 Tarczowe - szeroki i spłaszczony stożek o kącie
nachylenia nie większym niż 8°. Jego cechą
charakterystyczną jest brak gwałtownych erupcji
 Linijne - magma wypływa z podłoża nie w jednym
miejscu, ale wzdłuż długiej szczeliny

WYSTĘPOWANIE WULKANÓW
Download