KONSPEKT

advertisement
KONSPEKT
Drużyna: 164 PDH „WATAHA”
Autor: HO Karol Antkowiak
Temat: Harcerskie ideały na przykładzie Szarych Szeregów
Miejsce: Las Żurawiniec / Szkoła
Cel: Poznanie harcerskich ideałów, sprawdzenie i przypomnienie wiadomości o Szarych
Szeregach
Materiały / Potrzebny sprzęt: 2 x brystol, markery, kartki do mafii
Do przygotowania: Kartki z pytaniami na quiz i grę
Czas: 1,5 godziny Przebieg zbiórki:
LP.
1
2
TREŚĆ
Zbiórka, przejście do
Żurawińca i
sprawdzenie stanu
osobowego
„Co pamiętamy o
Szarych Szeregach”
FORMA
CZAS
(min)
APEL
20
Quiz + Gra
terenowa
Prezentacja /
film
30
3
Prezentacja / film
5
4
Kto jest kim ?
gra
20
5
Podsumowanie
dyskusja
10
6
Zakończenie
obrzędowe
Krąg
5
MATERIAŁY
Mapa, Pytania
do quizu
Komputer,
rzutnik
Kartki z
postaciami,
karty z
pytaniami
Opis:
Dzielimy przybyłych na dwie grupy i rozdajemy mapę z zaznaczonymi 5 punktami w
okolicy( na jednym punkcie jedno pytanie z quizu). Zadaniem jest jak najszybsze zebranie
informacji z tych punktów, odpowiedzenie na pytania i przyjście do szkoły
Pytania do quizu :
1. Którą rocznicę wybuchu II wojny światowej, w tym roku obchodzimy?
2. Szare szeregi dzieliły się na trzy grupy: pierwszą z nich byli Zawiszacy omów ich udział w
wojnie.
3. Drugą grupy były Bojowe Szkoły omów ich udział w wojnie.
4. Trzecią grupą były Grupy Szturmowe omów ich udział w wojnie.
5. Jakie powiązanie mają Palmiry z czasem okupacji?
6. Co oznaczało hasło: ,,dziś, jutro, pojutrze”?
Po sprawdzeniu na ile pytań udało się odpowiedzieć uruchamiamy prezentację/film na
rzutniku w celu kompleksowego przekazania informacji.
Po prezentacji mieszamy ekipy i przekazujemy informacje o 4 kolejnych punktach na terenie
szkoły
1punkt: dopasuj: osobę, pseudonim i funkcję
Harcmistrz
Harcmistrz
Podharcmistrz
Podharcmistrz
Aleksander
Tadeusz
Jan
Aleksy
Kamiński
Zawadzki
Bytnar
Dawidowski
2punkt: Wymień co najmniej 4 akcje Szarych Szeregów (zbrojne, sabotażowe)
3punkt: Harcerze zapisują jaki wg nich powinien być harcerz (co najmniej 10cech)
4punkt: na podstawie 2 cytatów i wszystkich innych informacji z tej zbiórki niech opiszą
ideał harcerski;
I. ,, (. . .) O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej niż się chciało (. . .)”.
II. “Nie chodzi o to, byśmy osiągnęli nasze najwyższe ideały, lecz o to, aby były one
naprawdę wysokie”
Krótka dyskusja i zakończenie zbiórki obrzędowym kręgiem
Download