Rodzaje Broni Jądrowej

advertisement
T: BROŃ JĄDROWA
Środki przenoszenia
Do przenoszenia broni atomowej mogą
służyć wszystkie znane obecnie środki
bojowe;
Najpopularniejsze środki przenoszenia to:
• Rakiety balistyczne,
• Bomby lotnicze,
• Pociski artyleryjskie.
Rodzaje Broni Jądrowej
• Broń atomowa;
Cała energia wybuchu wyzwala się podczas reakcji rozczepienia jąder atomowych takich
pierwiastków jak:
Uranu 233, uranu 235,
Plutonu 239,
Bombardowane neutronami jądra tych pierwiastków ulegają rozczepieniu na dwie części.
Stałe bombardowanie doprowadza do reakcji łańcuchowej, w trakcie której wydziela się ogromna ilość
energii.
-
• Broń termojądrowa (wodorowa);
-
Wykorzystujcie reakcję syntezy w której jądra izotopu wodoru (np. deuter i trytu) łączą się
w wysokiej temperaturze w jądra helu (He). Wysoką temp. uzyskujcie się inicjując wybuch
atomowy.
• Broń neutronowa;
-
Jest to stosunkowy nowy rodzaj broni mający na celu ograniczenie fali uderzeniowej na rzecz
promieniowania przenikliwego.
Rodzaje wybuchów jądrowych.
• Powietrzny
- Na dużych wysokościach, jego celem jest niszczenie środków napadu powietrznego,
rakiet balistycznych, statków kosmicznych.
- Cechą charakterystyczna tego wybuchu jest to, że kula ognista nie styka się
z powierzchnią ziemi.
• Naziemny
- Kula ognista styka się z powierzchnią ziemi, celem takiego wybuchu jest niszczenie
trwałych umocnień obronnych.
• Podziemny
• Podwodny
- Wybuchy te charakteryzują się tym, że kula ognista z reguły jest nie widoczna, służy do
niszczenia obiektów ukrytych.
Czynniki rażenia broni jądrowej
40-50%
40-50%
Ok. 35%
20-30%
15-20%
10%
Fala uderzeniowa
Promieniowanie cieplne
Klasyczna broń jądrowa
5-7%
Skażenie promieniotwórcze
5%
Promieniowanie przenikliwe
Broń jądrowa nowej generacji (neutronowa)
Ochrona przed szkutami broni
jądrowej
• Schrony;
-
Schrony przeciwatomowe teoretycznie całkowicie chronią przed skutkami broni atomowej.
• Umocnione podpiwniczenia budynków;
-
Chronią całkowicie przed falą uderzeniową i promieniowaniem cieplnym,
Częściowo przed skutkami promieniowania przenikliwego i skażenia promieniotwórczego.
• Szczeliny przeciwlotnicze;
-
Chronią całkowicie przed falą uderzeniową i promieniowaniem cieplnym,
Częściowo przed skutkami promieniowania przenikliwego i skażenia promieniotwórczego.
• Budowle komunikacyjne (stacje metra, garaże podziemne, tunele, przejścia podziemne);
-
Chronią całkowicie przed falą uderzeniową, promieniowaniem cieplnym i skażeniem promieniotwórczym,
Częściowo przed skutkami promieniowania przenikliwego.
• Rowy i wykopy;
-
Chronią częściowo przed falą uderzeniową, promieniowaniem cieplnym, promieniowaniem przenikliwym,
Nie chronią wcale przed promieniotwórczym skażeniem terenu.
• Indywidualne środki ochrony przed skażeniami i maski
przeciw gazowe;
-
Całkowicie chronią przed skażeniem promieniotwórczym,
Częściowo przed promieniowaniem cieplnym,
Nie zapewniają ochrony przed falą uderzeniowa i promieniowaniem przenikliwym.
Dynamika współczesnego pola
walki
Download