Instytucje Ochrony Radiologicznej

advertisement
Instytucje Ochrony Radiologicznej
Jedną z pierwszych organizacji zajmujących się ochroną radiologiczną w wymiarze
międzynarodowym jest Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej, założona w
1928 roku przez Międzynarodowe Towarzystwo Radiologiczne. Aktualnie siedziba ICRP
znajduje się w Sutton (Wielka Brytania). Zaraz po nim pojawiły się: NCRP, CERN,
UNSCEAR, MAEA , Euratom i wiele innych.
W Polsce jedną z najstarszych instytucji zajmujących się ochroną radiologiczną jest
założone w 1957 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Przedmiotem
zainteresowania jego pracowników jest radiologiczny monitoring środowiska, dozymetria
indywidualna, badania mechanizmów wpływu promieniowania na żywe organizmy,
zachowania radionuklidów w środowisku.
Kolejną bardzo ważną organizacją działającą na terenie naszego kraju jest Państwowa
Agencja Atomistyki. Jej misją jest zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej (bjior), zwłaszcza w sytuacji zagrożenia.
W Polsce ochroną radiacyjną zajmuje się również: Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna , Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych i wiele innych.
Organizacji tych jest wiele, ale cel przyświeca im jeden: ochrona przed promieniowaniem
jonizującym i edukacja w zakresie wpływu owego promieniowania na materię żywą. Jest
to niebywale ważny i coraz częściej dostrzegany czynnik, jako że w społeczeństwie polskim
( niestety nie tylko w nim) zauważana jest rosnąca tendencja do ulegania „radiofobii”,
czyli lęku przed stosowanym w medycynie, nauce i technice promieniowaniem.
Kolejnym bardzo ważnym elementem pracy tychże instytucji jest ustalanie celu
wprowadzanych w życie przepisów nakazujących ochronę przed tak zwaną „nadmierną
ekspozycją”. Każdy czynnik bowiem, podawany w nadmiarze, może okazać się szkodliwy.
Download