Zagrożenia biologiczne

advertisement
Rodzaje zagrożeń
biologicznych
Broń biologiczna
Możliwości ochrony przed
zagrożeniami biologicznymi
Miejsca i obiekty szczególnie wrażliwe
na broń biologiczną:
Dworce kolejowe
Porty lotnicze
Stacje metra
Restauracje
Duże hotele
Centra handlowe
Stadiony
Obiekty kulturalne
Budynki i obiekty
posiadające wydajne
systemy wentylacyjne i
klimatyzację
Obiekty, w których
produkuje się i
przechowuje żywność
(rzeźnie, mleczarnie,
młyny, chłodnie,
piekarnie, elewatory)
BROŃ BIOLOGICZNA
TOKSYNY
DROBNOUSTROJE
CHOROBOTWÓRCZE
BOTULINOWE
BAKTERIE
ODZWIERZĘCE
WIRUSY
SYNTETYCZNE
RIKETSJE
GRZYBY
BAKTERIOFAGI
ZMIANY
GENETYCZNE
U LUDZI
U ZWIERZĄT
W ROŚLINACH
Wdychanie
zakażonego
powietrza
Użądlenie
przez zakażone
owady
Przeniknięcie
toksyn lub
bakterii
do organizmu
przez
błony śluzowe
lub rany
Pogryzienie
przez
zakażone
gryzonie
(szczury, myszy)
SPOSOBY
ZAKAŻENIA
LUDZI BRONIĄ
BIOLOGICZNĄ
Bezpośredni
kontakt
z zakaźnie
chorymi ludźmi,
zwierzętami
Spożycie
zakażonych
produktów,
wypicie
zakażonej
wody, płynów
Ukąszenie
przez kleszcze
Zranienie
odłamkami
zakażonych
celowo bomb,
granatów, min,
pocisków
Do szczególnie niebezpiecznych
drobnoustrojów chorobotwórczych
należą zarazki: dżumy, ospy naturalnej,
malarii, gorączki krwotocznej, cholery
oraz wąglika. Zakażenie nimi może
występować na obszarze większym od
rejonu bezpośredniego rozprzestrzeniania
się obłoku biologicznego, ponieważ
choroby przenoszą się z osób chorych na
zdrowe.
Skutki użycia środków biologicznych
mogą być różnorodne i powodować:
Epidemie wśród ludzi
Zmiany genetyczne populacji
Ogólne ograniczenie odporności zdrowotnej
Szczególną podatność na zbiorowe stresy,
psychozę i panikę
Odzwierzęce choroby zakaźne
Masowe zniszczenia fauny i flory
Jednym z najlepszych sposobów ochrony przed
zagrożeniami biologicznymi jest profilaktyka.
Przestrzeganie zasad higieny ogranicza podatność
środowiska na rozwój lub pasożytowanie
drobnoustrojów chorobotwórczych. Bardzo
skuteczne są także szczepienia ochronne. W
pierwszej kolejności powinni być szczepieni ludzie
stykający się, z racji wykonywanego zawodu, z
dużą ilością osób pracownicy służby zdrowia,
oświaty, weterynarii, wojska, policji oraz służb
porządkowo-ochronnych) lub biorący udział w
procesie produkcji napojów i żywności.
Download