Co roku 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia objęty

advertisement
Co roku 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia objęty patronatem
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Corocznie tego dnia poruszany zostaje jeden z
kluczowych problemów dotyczących zdrowia całego społeczeństwa. Tegoroczne hasło
Światowego Dnia Zdrowia brzmi:
”Walcz z lekoopornością. Brak działań dziś – brak możliwości jutro.”
Lekooporność oznacza odporność na leki drobnoustrojów występujących w naszym
środowisku takich jak bakterie, wirusy, grzyby oraz pasożyty. Oporność ta nabywana jest
przez mikroorganizmy w trakcie ich zmieniana się co czyni nieskutecznym działanie leków
mających zwalczać wywoływane przez nie infekcje.
Rozwojowi oporności na antybiotyki sprzyja niewłaściwie ich stosowanie.
Przyjmowanie niewłaściwych leków lub ich niepełnych dawek, a nawet przerwanie kuracji
sprzyja rozwojowi oraz rozprzestrzenianiu się lekooporności.
Niegdyś choroby zakaźne oraz zakażenia były jedną z najpowszechniejszych przyczyn
śmiertelności na świecie. Dzięki wprowadzeniu antybiotyków w latach 40-tych ubiegłego
wieku zmniejszyła się znacznie zapadalność/zachorowalność na choroby zakaźne. Obecnie
nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez dostępu do tych leków. Używanie i nadużywanie tych
środków w medycynie oraz hodowli zwierząt jest coraz częstszą przyczyną wzrostu i
rozprzestrzeniania się drobnoustrojów lekoopornych.
Jeżeli zjawisko oporności dalej będzie się rozprzestrzeniać wiele zakażeń i chorób
zakaźnych może ponownie zacząć stwarzać ogromne zagrożenie dla życia ludzkiego oraz
spowodować wzrost śmiertelności na choroby zakaźne, dziś wyleczalne. Niewłaściwe
stosowanie może sprawić, że nie pomogą wtedy, kiedy naprawdę będą potrzebne Tobie i
Twoim najbliższym. Dlatego potrzebny jest szybki i ujednolicony wysiłek całego świata żeby
zapobiec powrotowi ery przedantybiotykowej.
Nie namawiaj lekarza żeby przepisał Ci antybiotyk – On wie kiedy jest ci potrzebny.
ANTYBIOTYKI
Niekoniecznie
Nie zawsze
Nie na wszystko!
Download