Uploaded by musicienn

Środki odkażające

advertisement
ŚRODKI ODKAŻAJĄCE
Gabriela Iwaniec, kosmetologia III rok I°
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Środek odkażający (podchloryny)
Środek antyseptyczny (oktenidyna)
• Ma działanie bakteriobójcze – zabija
wszystkie wegetatywne postaci
drobnoustrojów znajdujących się poza
organizmem
• Są toksyczne, drażniące i żrące dla
tkanek ludzkich.
• Zastosowanie:
• Pomieszczenia
• Przedmioty
• Narzędzia
• Materiały opatrunkowe
• Fragmenty środowiska
przyrodniczego (gleba)
• Po jego zastosowaniu – można uzyskać
warunki aseptyczne.
• Ma działanie bakteriobójcze lub tylko
bakteriostatyczne.
• Jest mniej toksyczny i może być
stosowany na powierzchni żywych
tkanek w celu zabicia drobnoustrojów
lub zahamowania ich rozwoju.
• Zastosowanie:
• Skóra nieuszkodzona.
• Rany, błony śluzowe
IDEALNY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY
• Szerokie spektrum działania
• Duża szybkość działania
• Stabilność w kontakcie ze środowiskiem (np. wydzielin); - nie reaktywny z
powierzchniami odkażającymi, brak podatności na dezaktywacje
• Nietoksyczność, bezwonność
• Bezpieczeństwo dla ludzi i przedmiotów
• Łatwość użycia
• Niska cena
Mechanizm działania
Przykład
Zmiana pH
Kwasy, zasady
Zmiana ciśnienia osmotycznego
Roztwory hipertoniczne – NaCl, cukier
(syropy), glukoza (20-40%)
Wydzielanie tlenu atomowego
Woda utleniona, KMnO4, chlor, podchloryny
Inaktywacja enzymów drobnoustrojów
Związki rtęci, bizmutu
Zmiany charakteru błony lipoproteinowej
drobnoustrojów
Barwniki, rozpuszczalniki organiczne, garbniki
Denaturacja białek drobnoustrojów
Formaldehyd, fenol, krezol, związki srebra,
fiolet krystaliczny, jod
Zmiany napięcia powierzchniowego
Tenzydy, detergenty
KWASY – KWAS BORNY
Działa bakteriostatycznie i
grzybostatycznie
Do odkażania w stanach zapalnych skóry,
wypryskach, oparzeniach, stłuczeniach,
obrzękach zapalnych tkanek miękkich, w
powierzchownych uszkodzeniach
naskórka lub skóry oraz w stanach
zapalnych zewnętrznych narządów
moczopłciowych.
1 g roztworu zawiera: substancję czynną: 30 mg kwasu
borowego, substancję pomocniczą: wodę oczyszczoną.
ALKOHOLE – ALKOHOL ETYLOWY
Silny środki antyseptyczne
Zabija zarodniki, wirusy i grzyby
Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji
rąk, nieuszkodzonej skóry oraz małych
powierzchni wyrobów
medycznych odpornych na działanie
alkoholu. Preparat doskonale sprawdzi się
przed wykonaniem iniekcji skórnej oraz w
gabinetach fryzjerskich, kosmetycznych,
tatuażu czy odnowy biologicznej.
Etanol (96% - 79,9g), substancje nawilżające, kwas
mlekowy, olejki zapachowe, woda oczyszczona.
ŚRODEK UTLENIAJĄCY – NADTLENEK WODORU
Nietrwały związek wydzielający tlen pod
wpływem zetknięcia się z substancjami
organicznymi lub zasadami, jak również pod
wpływem katalaz znajdujących się w wielu
bakteriach.
Działa silnie utleniająco, odkażająco,
pęcherzyki tlenu spulchniają skrzepy krwi i
ropy. Mechanicznie oczyszcza rany - 3 %
wodny roztwór nadtlenku wodoru (woda
utleniona) lub jedna łyżka stołowa na
szklankę wody do przemywania błon
śluzowych.
100 g roztworu zawiera 10 g 30% nadtlenku wodoru.
SOLE SREBRA – SÓL SREBROWA
SULFATIAZOLU
Wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne
w stosunku do licznych bakterii Gramujemnych i Gram-dodatnich
Argosulfan stosuje się w leczeniu zakażeń w
przypadku: oparzeń skóry wszystkich stopni
(także popromiennych); odleżyn (rany
spowodowane ciągłym naciskiem na części
skóry, np. od zbyt długiego leżenia w jednej
pozycji); przewlekłych owrzodzeń podudzi
(płytkie rany powstające zazwyczaj na
nogach na skutek niewłaściwego przepływu
krwi w żyłach). Argosulfan zabezpiecza ranę
oparzeniową przed zakażeniem, tworzy
warstwę ochronną, zapewnia właściwą
wilgotność a także przyspiesza gojenie rany.
Substancją czynną leku jest sulfatiazol srebrowy. 1 g kremu zawiera 20 mg
sulfatiazolu srebrowego.
ZWIĄZKI CHLORU – CHLOREK SODU
Wykazuje szerokie działanie
przeciwdrobnoustrojowe, zarówno na bakterie
Gram +, jak i bakterie Gram -, ponadto w ciągu 2
minut eliminuje bakterie Pseudomonas
aeruginosa i Staphylococcus aureus. Aqvitox D,
poprzez wytworzenie wilgotnego środowiska
wspomaga proces gojenia. Dodatkowo niweluje
nieprzyjemny zapach i jest bezpieczny przy
długotrwałym stosowaniu. Roztwór nie wymaga
wypłukiwania z rany, gdyż posiada neutralne pH i
nie powoduje powstawania oporności na swoje
działanie.
Woda: 99,8 %, kwas podchlorawy: < 0,03 %, podchloryn sodu: <
0,03 %, dwutlenek chloru: 0,0001 %, chlorek sodu: 0,1 %
Zawarte w składzie kwas podchlorawy HOCl i podchloryn sodu
NaOCl, w stężeniu 0,03% wykazują najlepsze działanie
przeciwbakteryjne oraz wykazują niską cytotoksyczność.
ZWIĄZKI JODU - JODOPOWIDON
• Środek dezynfekujący i antyseptyczny –
działanie bakteriobójcze (gronkowce,
paciorkowce, prątki), p/pierwotniakowe,
p/grzybicze i p/wirusowe
• Stosowany jest w postaci płynu, maści i
aerozolu.
• Dezynfekcja rąk, odkażanie skóry przed
pobraniem próbek krwi, wprowadzanie
cewników naczyniowych, pielęgnacja
ran
1 ml roztworu zawiera 100 mg powidonu jodowanego.
CHLORHEKSYDYNA
• Organiczny związek chloru
• Silne działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne,
silniejsze na G+ niż G-, nie podrażnia skóry ani
błon śluzowych
• Działa na niektóre wirusy
• Działanie p/bakteryjne związane z uszkadzaniem
ściany komórkowej bakterii (zwiększanie
przepuszczalności)
• W obecności wydzielin i krwi aktywność
chlorheksydyny nie ulega większemu osłabieniu
• Alkohol nasila jej działanie dzięki lepszej
penetracji związku do komórki bakteryjnej.
20% roztworu diglukonianu chlorheksydyny o stężeniu 20%, 5% lub więcej, lecz mniej
niż 15% roztworu tlenku dimetylolauryloaminy o stężeniu 30%, mniej niż 5% alkoholu
izopropylowego,15% lub więcej, lecz mniej niż 30% glikolu
polioksyetylenopolioksypropylenowego
ETAKRYDYNA (MLECZAN ETAKRYDYNY)
• Aktywny wobec G+ i G- (nie działa na P.
aeruginosa)
• Nie działa na przetrwalniki,
• Pewne działanie p/grzybicze
• Działa na powierzchni i przenika do sąsiednich
tkanek
• Nie reaguje ściągająco, nie drażniąco na skórę i
błony śluzowe
• Wskazania (r-ry wodne): zakażenia ropne, jama
ustna, oparzenia, zewnętrzne narządy płciowe
(w żelu czyraki, po ukąszeniu, zakażenia)
1 g roztworu zawiera 1 mg mleczanu etakrydyny.
OKTENIDYNA
• Działa na bakterie, grzyby i wirusy (w tym HBV, HCV,
HIV). Ponadto wykazuje przedłużony efekt
aktywności przeciwdrobnoustrojowej, a badania nie
wykazały rozwoju oporności drobnoustrojów na
oktenidynę (nie ma zagrożenia pojawienia
się lekooporności). Dichlorowodorek oktenidyny
oprócz wysokiej skuteczności przeciwbakteryjnej
jest związkiem, który nie wpływa negatywnie na
nabłonek i proces gojenia.
• Mechanizm działania oktenidyny polega na
modyfikowaniu funkcji błony komórkowej
drobnoustrojów, co finalnie prowadzi do rozpadu i
śmierci komórki
100 g płynu zawiera 0,1 g oktenidyny dichlorowodorku i 2 g
fenoksyetanolu.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
Download