Zatrucia pokarmowe

advertisement
INFORMACJE NA TEMAT ZATRUĆ POKARMOWYCH
Salmonellozy są to choroby wywołane przez bakterie – pałeczki
Salmonella, rozpowszechnione wśród zwierząt hodowlanych i dzikich. W
sprzyjających warunkach (ciepło, wilgoć, obecność białka) mogą żyć poza
organizmem żywym przez kilka miesięcy.
U ludzi bakterie te powodują najczęściej dolegliwości żołądkowojelitowe nazywane potocznie zatruciem pokarmowym. Objawy chorobowe,
występujące zwykle po 6-72 godzinach od zakażenia, to: bóle brzucha,
gorączka, biegunka, czasami nudności i wymioty.
Po przebyciu choroby pałeczki mogą być usuwane z kałem przez kilka
dni, tygodni lub miesięcy.
Człowiek zakaża się:

poprzez
żywność
zanieczyszczoną
odchodami
zakażonych
zwierząt (najczęściej drobiu, myszy, szczurów),

poprzez
produkty
żywnościowe
pochodzące
od
zwierząt
zakażonych (jaja, mięso, mleko),

od zakażonych zwierząt (kurczęta hodowane w domach) i ludzi
usuwających pałeczki z kałem, zarówno chorych, jak i zdrowych
(nosicieli).
Szczególnie niebezpiecznym nośnikiem pałeczek Salmonelli są produkty
zawierające surowe jaja (majonezy, kremy, lody) oraz rozdrobnione przetwory
mięsne (galaretki, pasztety, pierogi).
Podstawowe zasady jak uniknąć zatruć pokarmowych:
1. Mycie rąk po wyjściu z toalety i przed przygotowaniem posiłków.
2. Utrzymywanie w czystości pomieszczeń i sprzętu kuchennego sprzęt taki, jak deski do krojenia, noże należy dokładnie umyć,
zwłaszcza po przygotowaniu surowego mięsa.
3. Przechowywanie żywności łatwo psującej się w niskiej temperaturze
(szczególnie potrawy przygotowane z majonezem, ciasta z kremem,
lody oraz inne rozdrobnione produkty.
4. Zapobieganie rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności.
5. Wydzielenie miejsca w lodówce na surowy drób, mięso i jaja tak,
aby nie stykały się z innymi produktami.
6. Całkowite rozmrażanie drobiu, mięsa, ryb i innych przetworów
przed przystąpieniem do smażenia, gotowania, pieczenia.
7. Poddawanie żywności działaniu wysokiej temperatury (gotowanie,
pieczenie, duszenie), które jest najłatwiejszym sposobem niszczenia
zarazka (smażenie jest mniej skuteczne).
8. Mycie jaj przed rozbiciem skorupki i ich wyparzanie (temp. wody 80
– 100ºC, zanurzyć na 8 – 10 sek.) przed użyciem do produkcji
potraw (najlepiej unikać potraw z dodatkiem surowych jaj).
9. Kupowanie żywności z wiadomego i pewnego źródła, sprzedawaną w
sposób higieniczny i w odpowiednich warunkach.
10.
Zabezpieczenie żywności przed dostępem owadów i gryzoni.
11.
Dokładne mycie owoców i warzyw.
Download