Document

advertisement
Bąblowica jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez larwy tasiemców
(bąblowców) pasożytujących w jelicie zwierząt mięsożernych.
W Polsce mamy do czynienia z:


tasiemcem wielojamowym, którego rezerwuarem są lisy
tasiemcem jednojamowym, występujący głównie u psów.
Zarażone zwierzęta z kałem wydalają dojrzałe człony tasiemca, które
w środowisku zewnętrznym ulegają rozpadowi uwalniając od 200 do 600 inwazyjnych
jaj. Jaja tasiemca są oporne na warunki środowiskowe, w tym również na działanie
niskich temperatur. W glebie zachowują zdolność do zakażania nawet ponad rok.
Gdzie możemy się zarazić?
Zagrożenie bąblowicą występuje zarówno na terenie leśnym jak i w miastach.
Człowiek zaraża się w wyniku przypadkowego spożycia jaj tasiemców, które
znajdować się mogą w wodzie lub glebie zanieczyszczonej odchodami zakażonych
zwierząt, a także na owocach leśnych i grzybach. Do zakażenia może też dojść
poprzez bezpośredni kontakt z lisami i psami. Jaja tasiemca znajdować się mogą na
sierści, pysku i języku zakażonych zwierząt oraz na zanieczyszczonych odchodami
przedmiotach.
Kto jest najbardziej narażony na zakażenie?
Najbardziej narażeni są pracownicy leśni, myśliwi oraz mieszkańcy i turyści
przebywający na terenach bytowania lisów.
Jakie mogą być skutki zarażenia bąblowicą?
Spożyte jaja tasiemca dostają się z krwią najczęściej do wątroby, gdzie powoli
rozrastają się, tworząc torbiele zawierające zawiązki przyszłych tasiemców. W miarę
rozwoju choroby może dochodzić do przerzutów przypominających zmiany
nowotworowe.
Jakie mogą wystąpić objawy?
Choroba postępuje powoli. Objawy ze strony wątroby lub innych zajętych przez
bąblowce narządów mogą wystąpić po okresie trwającym nawet do 15 lat. Ze
względu na długi bezobjawowy przebieg choroby – rozpoznanie bąblowicy z reguły
jest późne. Duże torbiele mogą być trudne do chirurgicznego usunięcia.
Choroba nieleczona prowadzi z reguły do śmierci!!!
Jak uniknąć zakażenia bąblownicą?
Zakażenia bąblowcami można uniknąć poprzez:




niespożywanie owoców leśnych zebranych bezpośrednio z podłoża, bez ich
dokładnego umycia,
uniemożliwienie dostępu lisom do ogródków warzywnych,
systematyczne odrobaczanie psów,
mycie rąk po każdym kontakcie z psami.
Download