Występowanie w jelicie pojedynczych glist może nie dawać

advertisement
Glista ludzka to robak żyjący w jelicie cienkim człowieka. Osiąga długość 20-40 cm.
Wydzieliny i wydaliny glist oddziałują na człowieka alergizująco i toksycznie,
co objawia się:
• bólami brzucha, niestrawnością,
• mdłościami, wymiotami,
• biegunkami lub zaparciami,
• zaburzeniami łaknienia,
• wysypkami, świądem skóry,
Występowanie w jelicie
pojedynczych glist może
nie dawać wyraźnych objawów
chorobowych.
• bólami głowy, rozdrażnieniem,
• obrzękami twarzy i rąk.
Obecność dużej liczby glist w jelicie może doprowadzić do jego niedrożności, wymagającej
interwencji chirurgicznej. Czasami robaki wnikają do przewodów żółciowych i trzustkowego,
jamy otrzewnej, wyrostka robaczkowego wywołując stany zapalne.
Zdarza się, że glisty są usuwane z organizmu człowieka wraz kałem lub z wymiocinami.
Samice glisty składają do 200 000 jaj w ciągu doby. Jaja są usuwane z kałem do
środowiska zewnętrznego. W sprzyjających warunkach otoczenia (odpowiednia temperatura,
wilgotność, dostęp powietrza), po 18-20 dniach w jajach rozwija się larwa. Jaja zawierające
larwę to tzw. jaja inwazyjne. Do zarażenia kolejnego żywiciela może dojść na skutek
połknięcia jaj inwazyjnych np. z z zanieczyszczonym pokarmem. W jelicie cienkim wykluwają
się larwy, które przechodzą przez ścianę jelita i wnikają do naczyń krwionośnych. Z prądem
krwi, przez wątrobę i serce, przedostają się do płuc. Przebijają ścianę pęcherzyków
płucnych, wędrują przez drzewo oskrzelowe do tchawicy i gardła.
Wędrówce larw mogą towarzyszyć następujące objawy:
gorączka, uporczywy kaszel, objawy zapalenia płuc,
wysypka skórna typu pokrzywki, świąd skóry
Drażnienie przez larwy nabłonka oskrzelowego wywołuje kaszel. Odkrztuszona wydzielina,
wraz ze znajdującymi się w niej larwami zostaje połknięta. W ten sposób larwy ponownie
dostają się do jelita, gdzie w ciągu 2-3 miesięcy przekształcają się w dojrzałe płciowo
pasożyty. Osobniki dorosłe żyją 1-2 lat.
Czas od zakażenia do momentu pojawienia się jaj w kale wynosi 60-80 dni.
Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, tel. 524-83-85
tekst: Aleksandra Wasilewska
Download