Terapia wirusowa – nowa nadzieja w leczeniu nowotworów

advertisement
MAGDALENA BEDNARZ
KAROLINA KOZIOŁ
Akademia Młodych Biologów „Lykeion”,
Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej, Pałac Młodzieży w Katowicach
Opiekun: mgr Agnieszka Kowalczyk
Terapia wirusowa – nowa nadzieja w leczeniu nowotworów
Nowotwory wciąż pozostają główną przyczyną śmierci na świecie. Według WHO
w 2007 roku na raka zmarło 7,9 mln ludzi. Stosowane obecnie metody leczenia nowotworów
nie zawsze są skuteczne, a chemioterapia powoduje wiele skutków ubocznych. Nic dziwnego,
że naukowcy wciąż poszukują nowych metod. Jedną z nich jest wirusoterapia.
Terapia wirusowa polega na selektywnym zakażaniu i uśmiercaniu przez wirusy
komórek nowotworowych. Badacze testują różne sposoby naprowadzania wirusów
(zwłaszcza adenowirusów) na komórki rakowe, bez szkody dla zdrowych tkanek. Dzieje się
tak m.in. dlatego, że przed wniknięciem do komórki wirus musi przyłączyć się do
odpowiedniego receptora na jego powierzchni. Ta relacja gospodarz-wirus jest oparta na
swoistości tego zjawiska.
W celu zniszczenia nowotworu stosuje się dwie różne strategie.
Pierwsza metoda to ukierunkowanie transdukcyjne. Polega na takim przekształcaniu
wirusów, by wybiórczo zakażały i niszczyły wyłącznie komórki zrakowaciałe. Naukowcy
dołączają do osłonki białkowej wirusa cząsteczki adaptorowe, aby uniemożliwić mu
przenikanie do komórek zdrowych i ukierunkować na komórki rakowe.
Druga strategia ma z kolei ukierunkowanie transkrypcyjne. Jej działanie opiera się
na wybudowaniu w pobliżu kluczowych genów adenowirusa sekwencji DNA (promotora)
specyficznej dla danego nowotworu. Promotor działa jak specyficzny włącznik, pozwalając
danemu genowi funkcjonować tylko wewnątrz komórki rakowej. Przekształcone w ten sposób
wirusy są w stanie wniknąć do zdrowej komórki. Nie mogą się tam jednak namnażać,
nie powodują więc uszkodzeń. Natomiast wewnątrz komórki rakowej charakterystyczny
dla danego typu raka promotor umożliwia wirusowi replikację w tysiącach egzemplarzy
i – w ostatecznym rachunku – rozerwanie komórki. Uwolnione z niej wirusy mogą przenosić
się do innych ognisk raka i je niszczyć.
Mimo, że ta terapia jest jeszcze w fazie badań, już przynosi efekty. Wirus powodujący
przeziębienie może się okazać skuteczną bronią w walce z glejakiem. Inne doświadczenia
wykazały pewną skuteczność wirusów w walce z rakiem jajników, wątroby, trzustki,
nowotworami szyi i głowy. Wirusy mogą być też stosowane w terapii chorób serca.
Zadziwiające jest, że wirus, który jest wrogiem człowieka i powoduje tyle chorób, może
okazać się jego sprzymierzeńcem w walce z jeszcze gorszym przeciwnikiem – nowotworem.
Download