Katedra i Zakład Mikrobiologii

advertisement
Katedra i Zakład Mikrobiologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Chałubińskiego 4
50-368 Wrocław
Wrocław, 2013-03-21
Prodziekan ds. Oddziału Analityki Medycznej
dr hab. Agnieszka Piwowar
Katedra Mikrobiologii zgłasza na rok akademicki 2013/2014 fakultet pt.: „Udział
wirusów w zakażeniach układowych człowieka” adresowany do studentów III roku
Analityki Medycznej (fakultet kontynuowany).
Informacje dotyczące fakultetu:
a) ilość godzin: 20 godz. dydaktycznych tj. 10 wykładów po 2 godz.
b) rok studiów: III rok Analityki Medycznej
c) osoba prowadząca: dr hab. Beata Sobieszczańska, prof. nadzw.
d) osoba zaliczająca: dr hab. Beata Sobieszczańska, prof. nadzw.
e) forma zajęć: wykłady i seminaria
f) semestr: letni roku akademickiego 2013/2014
g) zaliczenie: na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz
przygotowania referatu i prezentacji na temat wybranych zakażeń wirusowych.
Program zajęć:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Replikacja, budowa, chorobotwórczość wirusów.
Wirusy onkogenne.
Wirusy zapalenia wątroby.
Wirusowe zakażenia przewodu pokarmowego i układu moczowego.
Wirusy wywołujące zakażenia krwi i CUN.
Wirusy wywołujące zakażenia układu oddechowego.
Wirusy gorączek krwotocznych i przenoszone przez stawonogi.
Referaty studentów: wirus grypy, poliomyelitis, różyczki, Herpesvirus.
Referaty studentów: wirusy odry, świnki i Papillomavirus.
Profilaktyka swoista i nieswoista oraz leczenie zakażeń wirusowych.
Download