Współczesne zagrożenia zdrowia

advertisement
Współczesne
zagrożenia
zdrowia
Czynniki wpływające na stan
naszego zdrowia:
16-20%
Czynniki genetyczne
80-85%
Czynniki środowiskowe
Czynniki chemiczne
Czynniki fizyczne
Czynniki biologiczne
Czynniki społeczne
Czynniki
biologiczne
chorobotwórcze
drobnoustroje
wirusy
bakterie
Przypomnienie
• pasożyt
• choroby wywoływane
przez bakterie i wirusy
Wirusy
prymitywne,
niekomórkowe formy
życia
1892 r. - rosyjski uczony
Dymitr Iwanowski odkrył
wirusy
wirusy=
zakaźne
potencjalnie
patogeny
nukleoproteinowe
Stanowią cząsteczki
submikroskopowe
o strukturze
prostej
złożonej
Wielkość: od 5 do 275 nm
1 nm = 0,001 μm
1 μm = 0,001 mm
1 nm = 10-3 μm = 10-6 mm
Rodzaje wirusów Choroby wirusowe
wirusy roślinne
mozaiki, smugowatość liści,
guzy, pomarszczenie liści
wirusy zwierzęce
nosówka, wścieklizna,
pryszczyca
bakteriofagi
zjadliwe, łagodne
wirusy ludzkie
ospa, katar, grypa, AIDS,
WZW, zapalenie opon
mózgowych, różyczka, świnka
Budowa i skład
chemiczny wirusów
wirion =
zakaźna
cząsteczka
wirusowa
kapsyd
95%
otoczka białkowa
zbudowana z
podjednostek
zwanych
kapsomerami
+
genom
5%
nić DNA lub
RNA
PRIONY - mniejsze od
wirusów cząsteczki
infekcyjne zbudowane tylko
z białka, brak w nich
cząsteczek kwasu
nukleinowego jako nośnika
informacji genetycznej
Namnażanie wirusów
 adsorpcja
 wnikanie
 replikacja
 składanie
 uwolnienie
BAKTERIE
- organizmy prokariotyczne
właściwe
śluzowe
krętki
nitkowate
Wielkość 0,2 do 80 μm
Składniki komórki bakteryjnej
Morfologia
bakterii
Choroby wywoływane
przez bakterie
(podział oparty na budowie oraz
barwieniu metodą Grama)
Christian Gram - uczony duński (1853-1938) bakterie barwiące się trwale nazywamy Gram (+),
a te, które odbarwiają się w alkoholu Gram (-)
Gram (+)
Gram (-)
• gronkowce (czyraki, trądzik,
ropnie w wątrobie i nerkach)
• pałeczki okrężnicy
(czerwonka, dur brzuszny)
• ziarniaki
• salmonella
• dwoinki (zapalenie płuc,
zatok, opon mózgowych,
ucha środkowego, rzeżączka)
• laseczka wąglika
• paciorkowce (nieżyt gardła,
angina, zapalenie ucha,
ropień mózgu)
• prątki gruźlicy - 1882 - odkryte
przez R. Kocha
• krętki (kiła)
• laseczka tężca
Antybiotyk• substancje chemiczne wytwarzane
przez żywe organizmy np. bakterie,
grzyby;
• posiadają zdolność hamowania
wzrostu i rozmnażania
drobnoustrojów
Fleming - 1928 r. - pierwszy antybiotyk, penicylina
Download