infekcyjne czynniki chorobotwórcze

advertisement
INFEKCYJNE
CZYNNIKI
CHOROBOTWÓRCZE
PATOGENY
Wszystkie organizmy żyjące na innych
organizmach żywych, które wywołują u nich
procesy chorobowe, zaburzając przebieg
procesów życiowych t.j. fotosynteza,
oddychanie, pobieranie i transport wody i
składników pokarmowych.
PATOGENY
► Są
to przeważnie organizmy pasożytnicze,
tzn. takie, które żerują na innych
organizmach nic w zamian im nie dając.
•Monofagiczne:
porażają tylko jeden gatunek roślin.
•Polifagiczne:
porażają kilka gatunków roślin.
PASOŻYTY
►
OBLIGATORYJNE: rozwijają się tylko na żywych
organizmach. Wnikają przez naturalne otwory.
►
FAKULTATYWNE: to saprofity,które w określonych
warunkach stają się pasożytami. Wnikają przez zranienia.
PATOGENY
►WIRUSY
►BAKTERIE
►GRZYBY
►ROŚLINY
PASOŻYTNICZE
WIRUSY
Wywoływane przez nie choroby to wirozy.
Najczęstszymi są:
• Smugowatość i liściozwój ziemniaka,
• Mozaika kędzierzawa i łagodna ziemniaka,
• Żółtaczka buraka
• Mozaika buraka
WIRUSY
► Objawy
chorobowe występują na liściach,
łodygach, kwiatach i owocach. Są to:
► Mozaiki
► Karłowatość
► Liściozwój
► Kędzierzawość
► Nitkowatość
► Nekrozy
WIRUSY
► Sposoby
przenoszenia się wirusów;
► Mechaniczne
► Poprzez narządy wegetatywne
► Przez nasiona
► Przez wektory.
WIRUSY - ZWALCZANIE
► Kwarantanna,
► Uprawa
roślin odpornych,
► Eliminowanie źródeł porażenia,
► Eliminowanie wektorów.
BAKTERIE
► ORGANIZMY
JEDNOKOMÓRKOWE
ROZMNAŻAJĄCE SIĘ PRZEZ PODZIAŁY
KOMÓREK
► WYWOŁYWANE
PRZEZ NIE CHOROBY
TO BAKTERIOZY
► Bakterie są względnymi saprofitami.
BAKTERIE
CHOROBOTWÓRCZE
► MIKOPLAZMY
► SPIROPLAZMY
► RIKETSJE
► BAKTERIE
WŁAŚCIWE
► PROMIENIOWCE
BAKTERIE
► Wnikają
do tkanek przez nnaturalne otwory
lub zranienia.
► Przeżywają w glebie, na resztkach roślin.
BAKTERIE
► Objawy
chorobowe:
► Więdnięcia
► Narośla
► Zgnilizny
► Plamistości
► Zgorzele
BAKTERIE
Najczęstsze choroby:
• Czarna nóżka i mokra zgnilizna bulw
ziemniaka
• Bakterioza pierścieniowa ziemniaka
• Parch zwykły ziemniaka
• Parch zwykły i pierścieniowy buraka
BAKTERIE
Rozprzestrzenianie:
• Przez nasiona,
• Powietrze
• Z wodą
• Przez zwierzęta
• Przez człowieka.
BAKTERIE
► Ochrona:
•
•
•
Niszczenie źródeł infekcji.
Zdrowy materiał rozmnożeniowy
Stosowanie odmian odpornych
GRZYBY
To organizmy cudzożywne.
Mogą być pasożytami lub
saprofitami.
Pobierają węglowodany z rośliny
żywicielskiej.
Mikozy to choroby
wywoływane przez grzyby.
Mikotoksyny to toksyny
produkowane przez grzyby.
Występują w tkankach
porażonych przez grzyby roślin
ROZMNAŻANIE
WEGETATYWNE :
• Zarodniki (oidia, zarodniki
konidialne)
• Fragmentacja strzępek grzybni
• Pączkowanie
GENERATYWNE
• Sklerocja, piknidia, kleistotecja
Grzyby chorobotwórcze należą do
gromad:
Śluzorośla
• Grzyby właściwe:
•
• biczykowate
• sprzężniowce
• Workowce
• Podstawczaki
• Grzyby niedoskonałe
Grzyby porażają
•
•
•
•
•
Łodygi
Liście
Kwiaty
Owoce
Nasiona
Korzenie
Bulwy
Kłącza
rozprzestrzenianie
Anemochoria
• Hydrochoria
• Zoochoria
• Antropochoria
•
Download