Bezpieczeństwo w sieci

advertisement
Bezpieczeństwo w Internecie
Co to jest internet ?
Internet
to
ogólnoświatowa
sieć
komputerowa. Sieć ta dostarcza usługi
takie jak e-mail, strony www, komunikatory
internetowe.
ZABEZPIECZENIA
Programy antywirusowe
Programy antywirusowe - to programy
komputerowe, których celem jest wykrywanie
zwalczanie
i
usuwanie
wirusów
komputerowych. Współcześnie najczęściej
jest to pakiet programów chroniących
komputer przed różnego typu zagrożeniami.
Moduły antywirusów
Moduły antywirusowe to:





Skanery
Monitory
Szczepionki
Programy autoweryfikujące
Programy zliczające sumy kontrolne
ArcaVir
Jest to polski program antywirusowy. Jest
rozwijany przez firmę ArcaBit. Jego pierwsza
wersja powstała w 2005 roku. Istnieją wersje
dla systemów z rodziny Windows oraz
uniksowych.
Firewall
Pełni rolę połączenia ochrony sprzętowej i
programowej sieci wewnętrznej LAN przed
dostępem z zewnątrz tzn. sieci publicznych,
Internetu, chroni też przed nieuprawnionym
wypływem danych z sieci lokalnej na
zewnątrz. Do jego podstawowych zadań
należy filtrowanie połączeń wchodzących i
wychodzących oraz tym samym odmawianie
żądań dostępu uznanych za niebezpieczne.
ZAGROŻENIA
Wirusy Komputerowe
Program komputerowy posiadający zdolność
replikacji, czyli powielania się. Przenosi się
on poprzez pliki. Nosicielem wirusa może być
dysk twardy, pendrive lub dyskietka. Wśród
wirusów można wyróżnić:
 Wirusy dyskowe
 Wirusy skryptowe
 Wirusy plikowe.
Haker
Osoba, która szuka i wykorzystuje luki w
oprogramowaniach . Zdobywa również
dostęp do zabezpieczonych zasobów.
Hakerzy zdalnie przejmują kontrole nad
programami oraz dobrze znają się na
budowie i funkcjonowaniu systemów
operacyjnych. Mają też zaawansowaną,
praktyczną znajomość technik agresji
teleinformatycznej.
Malware
Wszelkie aplikacje, skrypty itp. mające
szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie
w stosunku do użytkownika komputera.
Cyberprzemoc
Stosowanie
przemocy
poprzez:
prześladowanie,
zastraszanie,
nękanie,
wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem
Internetu i narzędzi typu elektronicznego.
Uzależnienie od Internetu
Osoby uzależnione od internetu spędzają
cały swój wolny czas na siedzeniu w
internecie. Takie osoby najczęściej używają
Chata, gier online i grup dyskusyjnych.
PRAWA AUTORSKIE
Czym są prawa autorskie?
Pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw
przysługujących
autorowi
utworu
albo
przepisy
upoważniające
autora
do
decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu
z niego korzyści.
Konsekwencje łamania prawa
autorskiego
Łamanie praw autorskich jest karane wypłatą
odszkodowania twórcy programu, a nawet
kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat
pozbawienia wolności.
SPOSOBY OCHRONY WŁASNYCH
DANYCH OSOBOWYCH
Podpis elektroniczny
Certyfikaty do zgłoszenia dokumentów albo
transakcji drogą elektroniczną. Każda nawet
przypadkowa zmiana treści przesyłki jest
sygnalizowana przez komputer odbiorcy.
Hasła i loginy
Loginy i nicki nie powinny zawierać danych
typu wiek lub data urodzenia.
Hasła powinny być różnorodne, zawierać
liczby, duże i małe litery oraz znaki specjalne.
Przykładowo: 1WWgh#5
Szyfrowanie
Proces przekształcania danych do postaci
zaszyfrowanego tekstu, którego celem jest
zapobiegnięcie odczytania danych przez
osoby nieupoważnione.
ZASADA OGRANICZONEGO ZAUFANIA W
KONTAKTACH Z OSOBAMI ZNANYMI
TYLKO Z INTERNRTU
Osobom poznanym w Internecie
nie można ufać całkowicie, fakty o
nich mogą być zmyślone, osoba
taka może podawać, że ma 6 lat,
ale może mieć ich 40.
Lepiej też nie publikować dla
wszystkich
zdjęć,
zwłaszcza
wyzywających. Nie powinno się też
podawać wielu danych osobowych.
KONIEC
Download