Podatek od transakcji finansowych

advertisement
Podatek od transakcji finansowych:
kontekst europejski
Wpływy z podatków i budżet UE
Przychody z podatku od
transakcji finansowych
(szacunek roczny)
57
129,1
mld euro
4,6
mld euro
Budżet UE na 2012 r.
bln euro
Koszt pomocy dla
sektora finansowego
w czasie kryzysu
Proponowana stawka na sprzedaż akcji i obligacji
0,10%
James Tobin
(1918-2002)
Polityka fiskalna
uwzględnia wydatki
rządowe i przychody
podatkowe, a także
przepływ aktywów
wydanych przez rządy
na pokrycie deficytu
budżetowego.
EUROPARL.EUROPA.EU
64%
Europejczyków popiera
wprowadzenie podatku od
produktów finansowych
Źródła:
Komisja Europejska
Eurostat
Download