STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM „SZANSA

advertisement
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM „SZANSA”
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Konferencja „Specyfika pracy z dzieckiem i rodziną z problemem przemocy w rodzinie
w placówkach wsparcia dziennego”
22.11.2013r. Białystok, godz. 10.00- 16.00
Sala konferencyjna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Imię i nazwisko
Instytucja (nazwa, dane
teleadresowe)
Kontakt do osoby zgłaszającej się
(telefon, e-mail)
Nazwa warsztatu, w którym
uczestniczyć będzie osoba
zgłaszająca się
Nazwa alternatywnego warsztatu,
w którym uczestniczyć będzie
osoba zgłaszająca się, w
przypadku nie zakwalifikowania
do pierwszego wyboru.



Prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 15.11.2013 r.
O zakwalifikowaniu się na wybrany warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy drogą e-mailową potwierdzą przyjęcie zgłoszenia.
Kontakt do organizatorów:
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA
ul. Magnoliowa 4
15- 669 Białystok
tel. 535755633, 604557467; 85 66 30 141,
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.szansabialystok.pl
Projekt współfinansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości
i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej”
Download