Lista kandydatów - Samorząd Województwa Podkarpackiego

advertisement
Alfabetyczna lista kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego
zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
z podziałem na obszary działania wg. Regulaminu trybu powołania członków
Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego
OBSZAR: Kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe
Lp.
Imię i nazwisko
Organizacja zgłaszająca
Nr KRS
Kontakt do organizacji zgłaszającej
1.
Kinga Bielec
Stowarzyszenie Kulturalne JARTE
MIielec
0000215446
ul. Dworcowa 10/13, 39-300 Mielec;
e-mail: [email protected]
tel.: 601 050 954
2.
Małgorzata Chmiel
Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w
Brzozowie
0000369134
ul. Pocztowa 8; 36-200 Brzozów
e-mail:
[email protected]
Tel: 605 675 682
3.
Stanisław Dworak
Regionalne Stowarzyszenie Twórców
Kultury w Rzeszowie
0000026263
ul. Okrzei 7; 35-020 Rzeszów
e-mail; [email protected]
Tel; 17 857 40 81
4.
Krystyna Leśniak – Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich
Moczuk
0000407292
Ul. Kaletnicza 16; 35-103 Rzeszów
e-mail; [email protected]
Tel; 605 144 996
5.
Urszula Szymańska Regionalne Stowarzyszenie Pamięci
– Kujawa
Historycznej „ŚLAD”
0000226246
ul. Matuszczaka 14; 35-083 Rzeszów
e-mail: [email protected]
tel.: 790 984 012
OBSZAR: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Lp.
Imię i nazwisko
Organizacja zgłaszająca
Nr KRS
Kontakt do organizacji zgłaszającej
1.
Mariusz
Augustynek
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Domaradz w Domaradzu
0000253097
36-230 Domaradz 345
e-mail: [email protected]
Tel.: 601 079 926
2.
Kazimierz
Jaremczuk
Podkarpackie Stowarzyszenie
Organizacji i Zarządzania w Rzeszowie
0000450133
ul. Zimowit 47/1; 35-605 Rzeszów
e-mail:[email protected]
Tel.: 17 857 51 69
3.
Zofia Kozioł
Stowarzyszenie Wspierania Informacji
Społecznej i Rozwoju DEDAL w Dębicy
0000135667
ul. Akademicka 5/11; 39-200 Dębica
e-mail: [email protected]
Tel.: 502 083 450
4.
Bogdan Szupernak
Naczelna Organizacja Techniczna
Federacja Stowarzyszeń Naukowo –
Technicznych Rada w Rzeszowie
0000023812
ul. Kopernika 1; 35-959 Rzeszów
e-mail: [email protected]
Tel.: 17 862 13 91
5.
Bożena Ewa Wójcik
Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Rzeszowie
0000379607
ul. Piłsudskiego 21 A; 35-074 Rzeszów
e-mail: [email protected]
Tel.: 17 872 29 11
OBSZAR: Sport i kultura fizyczna
Lp.
Imię i nazwisko
1.
Arkadiusz D.
Leśniak - Moczuk
Organizacja zgłaszająca
Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa w
Rzeszowie
Nr KRS
0000039866
Kontakt do organizacji zgłaszającej
ul. Słoneczna 2; 35-061 Rzeszów
e-mail: [email protected]
Tel.: 17 853 44 46; 17 862 28 07
OBSZAR: Ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu,
bezpieczeństwa publicznego
Lp.
Imię i nazwisko
Organizacja zgłaszająca
Nr KRS
Kontakt do organizacji zgłaszającej
1.
Marek Brożek
Stowarzyszenie Wspierania Zasobów
Ludzkich „Nowy Horyzont” w
Rzeszowie
0000236005
ul. Leszczyńskiego 3; 35-061 Rzeszów
e-mail: [email protected]
Tel.: 858 10 33; 17 668 667 554
2.
Marcin Dziółko
Fundacja Aktywizacji w Warszawie
Oddział Fundacji Aktywizacji w
Rzeszowie Centrum Edukacji i
Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Rzeszowie
0000049694
ul. Wiśniowa 40 b lok. 8; 02-520
Warszawa
e-mail: [email protected]
Tel.: 22 530 18 50
3.
Żaneta Maciejewska
Stowarzyszenie „Moje Miasto
Tarnobrzeg”
0000405286
ul. Moniuszki 5; 39-400 Tarnobrzeg
e-mail: [email protected]
Tel.: 500 107 761
4.
Dorota Rosińska - Podkarpacki Bank Żywności w
Jęczmienionka
Rzeszowie
0000135528
Rynek 17/201; 39-064 Rzeszów
e-mail: [email protected]
Tel.:17 852 12 23
5.
Mirosława Widurek
Stowarzyszenie „Dla Równości” w
Draganowej
0000269150
Draganowa 150, 38-462 Kobylany;
e-mail: [email protected]
Tel.:13 431 71 62
6.
Anna Wójcik
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata
Alberta koło Dębica
0000069581
ul. Słoneczna 1; 39-200 Dębica
e-mail: [email protected]
Tel.: 14 670 44 71
7.
Aleksander Zacios
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im.
Św. Brata Alberta w Rzeszowie
0000014409
ul. Jana Styki 21; 35 – 006 Rzeszów
e-mail: [email protected]
Tel.: 17 852 15 71
OBSZAR: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Lp.
Imię i nazwisko
Mariusz Mituś
1.
Organizacja zgłaszająca
Nr KRS
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 0000010902
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Jarosławiu
Kontakt do organizacji zgłaszającej
ul. Wilsona 6a; 37-500 Jarosław
e-mail: [email protected]
tel.: 16 621 53 78
OBSZAR: Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, ochronie środowiska
Lp.
Imię i nazwisko
Organizacja zgłaszająca
Nr KRS
Kontakt do organizacji zgłaszającej
1.
Maciej Dawid
Kunysz
Stowarzyszenie „EKOSKOP” z siedzibą
w Rzeszowie
0000273010
ul. Strzelnicza 15/9; 35-103 Rzeszów
e-mail: [email protected]
Tel.: 607 039 990
2.
Fryderyk Pukała
Stowarzyszenie Rozwoju Kulturowego i
Gospodarczego oraz
Przedsiębiorczości „Nasza Ziemia” w
Przybyszówce
0000050072
ul. Usługowa 5; 35-213 Rzeszów
e-mail: [email protected]
Tel.: 17 851 31 27; 530 845 468
OBSZAR: Działalność na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i integracja europejska
Lp.
1.
Imię i nazwisko
Organizacja zgłaszająca
Katarzyna Pokrzywa Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony
Zwierząt w Rzeszowie
Nr KRS
0000012533
Kontakt do organizacji zgłaszającej
ul. Słowackiego 24/62; 35-060
Rzeszów
e-mail: [email protected]
Tel.: 17 853 03 28
2.
Adam Ptasiński
Fundacja Generator Inspiracji FUTOMA
0000245834
Futoma 168; 36-030 Błażowa
e-mail: [email protected]
Tel.: 17 230 13 90
OBSZAR: Innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego
1.
Łukasz Kotulak
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Jasła i Regionu Jasielskiego – Nasz
Dom w Roztokach
0000315279
Roztoki 87A; 38-204 Tarnowiec
e-mail: [email protected]
Tel.: 793 208 207
Download